Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
27.4.2007
Diaarinumero
654/38/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus lisää ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 22 päivänä joulukuuta 2006 antamaansa päätökseen (1379/2006), osin sellaisena kuin se on 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetussa päätöksessä (369/2007), uuden 13 §:n 4 momentin seuraavasti:

13 §

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yhteisön ja muun verovelvollisen, jonka on tullut Verohallituksen ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista antaman päätöksen (5/2006) 13 §:n 1 momentin mukaan antaa veroilmoituksensa vuodelta 2006 viimeistään 30 huhtikuuta 2007, saa antaa veroilmoituksensa vuodelta 2006 sähköisesti viimeistään 4 toukokuuta 2007.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan 27 huhtikuuta 2007. Päätöstä sovelletaan verovuodelta 2006 annettaviin veroilmoituksiin.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007.

Pääjohtaja    Jukka Tammi

Ylitarkastaja     Tomi PeltomäkiSivu on viimeksi päivitetty 4.5.2007