Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
4.11.2005
Diaarinumero
1319/32/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005


Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 §:n 2 momentin nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

auto 0,21 euroa kilometriltä
moottoripyörä 0,13 euroa kilometriltä
mopo 0,07 euroa kilometriltä
polkupyörä 75,00 euroa vuodessa

2 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,18 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2005.


Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005


Pääjohtaja    Jukka Tammi

Ylitarkastaja    Markku MertalaSivu on viimeksi päivitetty 7.11.2005