Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa

Antopäivä
21.11.2022
Diaarinumero
VH/5509/00.01.00/2022
Voimassaolo
30.11.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 93 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 426/2022, nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan muiden kulkuneuvojen kuin oman auton tai käyttöetuauton osalta, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

1 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan seuraavaa omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat:

Moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,17 euroa kilometriltä
Mopo 0,10 euroa kilometriltä
Polkupyörä 98 euroa vuodessa

2 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa, josta työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset (vapaa autoetu), vähennyksen määrä on 0,19 euroa kilometriltä.

3 §

Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kulkuneuvoa, taikka muuta kuin tuloverolain 93 §:n 2 momentissa (426/2022) tarkoitettua omaa autoa tai käyttöetuautoa, vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2022.

 

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2022

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Lauri Luukkonen

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2022