Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon määräys velvoitteiden suorittamisjärjestyksestä

Antopäivä
2.3.2010
Diaarinumero
217/519/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010


Verohallinto on verotililain (604/2009) 20 §:n 4 momentin nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Velvoitteiden suorittamisjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita verotililain 20 §:n 2 momentin 1 -kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, velvoitteet suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. palkoista ja eläkkeistä maksuunpantu ennakonpidätys;
 2. palkoista ja eläkkeistä ilmoitettu ennakonpidätys;
 3. Ahvenanmaan lähdevero
 4. ennakonpidätys puun myyntitulosta;
 5. ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä;
 6. ennakonpidätys koroista ja osuuksista; 
 7. ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista.

Jos samana päivänä on suoritettavana useita verotililain 20 §:n 2 momentin 3 -kohdassa tarkoitettuja velvoitteita, velvoitteet katetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. arvonlisävero;
 2. vakuutusmaksuvero;
 3. lähdevero palkoista;
 4. lähdevero osingoista;
 5. lähdevero koroista ja rojalteista;
 6. lähdevero korkotulosta;
 7. arpajaisvero.

2 §

Veronkorotusten ja myöhästymismaksujen suorittamisjärjestys

Jos samana päivänä on suoritettavana useita samalla sijaluvulla olevia veroja ja maksuja sekä veronkorotuksia ja myöhästymismaksuja, veronkorotukset ja myöhästymismaksut suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki verot ja maksut on suoritettu. 
Veronkorotukset ja myöhästymismaksut suoritetaan vastaavassa järjestyksessä kuin niiden perusteena olevat verot ja maksut.

3 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-KotilainenSivu on viimeksi päivitetty 3.3.2010