Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös kansainvälistä hyväntekeväisyys- tai avustustoimintaa harjoittavien yhteisöjen arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista sekä varastokirjanpidon edellytyksistä

Antopäivä
21.6.2023
Diaarinumero
VH/2775/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.7.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 125 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 310/2023, nojalla päättänyt:

1 §

Hakemukseen sisällytettävät tiedot ja liitettävät asiakirjat

Arvonlisäverolain 4 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön tai arvonlisäverolain 5 §:ssä tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan hankintoja koskevaan arvonlisäverolain 125 §:n 1 momentin mukaiseen palautushakemukseen tulee sisällyttää erittely laskuista ja palautushakemukseen sisältyvän tavaroiden viennin todentavista asiakirjoista. Palautushakemukseen ei tule liittää varsinaisia asiakirjoja kuten laskuja tai viennin todentavia asiakirjoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erittelyn asiakirjat on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava tarvittaessa.

2 §

Varastokirjanpidon edellytyksistä

Arvonlisäverolain 4 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön tai arvonlisäverolain 5 §:ssä tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan on pidettävä arvonlisäverolain 125 §:n 1 momentin mukaiseen palautushakemukseen sisältyvistä tavaroista sellaista varastokirjanpitoa, joka luotettavalla tavalla osoittaa Yhteisön ulkopuolelle viedyt tavarat.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2023

pääjohtaja Markku Heikura                                                                                              

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023