Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös diplomaattisten edustustojen, toisen jäsenvaltion puolustusvoimien tai Pohjois-Atlantin sopimukseen kuuluvan toisen valtion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
21.6.2023
Diaarinumero
VH/3431/00.01.00/2023
Voimassaolo
21.6.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 128 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 417/2022 ja 129 c §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 835/2023, nojalla päättänyt:

1 §

Hakemukseen sisällytettävät tiedot ja liitettävät asiakirjat

Diplomaattisia hankintoja koskevan arvonlisäverolain 128 §:n 1 momentin, toisen jäsenvaltion puolustusvoimien hankintoja koskevan arvonlisäverolain 129 c §:n 1 momentin tai Pohjois-Atlantin sopimukseen kuuluvan toisen valtion puolustusvoimien hankintoja koskevan arvonlisäverolain 129 c §:n 2 momentin mukaiseen palautushakemukseen tulee sisällyttää erittely laskuista. Palautushakemukseen ei tule liittää laskuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erittelyn laskut on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava tarvittaessa.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2023.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös diplomaattisten edustustojen tai toisen jäsenvaltion puolustusvoimien arvonlisäveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista (510/2022).

 

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2023

 

pääjohtaja Markku Heikura                                                                                              

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023