Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Liittymismaksujen verotus

Antopäivä
19.2.2004
Diaarinumero
350/40/2004
Voimassaolo
19.2.2004 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

Ohje on päivitettävänä.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 11.2.2004 (t. 257) katsonut, että siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut voitiin katsoa lopulliseksi korvaukseksi maksun suorittajan liittymisestä jakeluverkkoon (sähkö- tai kaukolämpöverkko). Kyseessä oli asiakassuhteeseen perustuva suoritus eikä omistussuhteeseen liittyvä pääomasuoritus. Siten liittymismaksuista oli suori-tettava arvonlisäveroa.

Ratkaisu muuttaa aikaisempaa käytäntöä. Verohallitus katsoo, että sitä on noudatettava 1.4.2004 alkaen. Sitä sovelletaan myös tele-, vesijohto-, viemäriverkkoon ja muihin vastaaviin verkkoihin liittymisestä perittäviin maksuihin, jotka eivät ole palautuskelpoisia.

Palautuskelpoiset liittymismaksut ovat edelleen verottomia.

Ratkaisu ei muuta liittymismaksujen käsittelyä tuloverotuksessa.


Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Leila Himanka

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2017