Liittymismaksujen verotus

Antopäivä
19.2.2004
Diaarinumero
350/40/2004
Voimassaolo
19.2.2004 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

Ohje on päivitettävänä.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 11.2.2004 (t. 257) katsonut, että siirtokelpoiset mutta palautuskelvottomat liittymismaksut voitiin katsoa lopulliseksi korvaukseksi maksun suorittajan liittymisestä jakeluverkkoon (sähkö- tai kaukolämpöverkko). Kyseessä oli asiakassuhteeseen perustuva suoritus eikä omistussuhteeseen liittyvä pääomasuoritus. Siten liittymismaksuista oli suori-tettava arvonlisäveroa.

Ratkaisu muuttaa aikaisempaa käytäntöä. Verohallitus katsoo, että sitä on noudatettava 1.4.2004 alkaen. Sitä sovelletaan myös tele-, vesijohto-, viemäriverkkoon ja muihin vastaaviin verkkoihin liittymisestä perittäviin maksuihin, jotka eivät ole palautuskelpoisia.

Palautuskelpoiset liittymismaksut ovat edelleen verottomia.

Ratkaisu ei muuta liittymismaksujen käsittelyä tuloverotuksessa.


Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Leila Himanka