Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja

Antopäivä
1.1.2015
Voimassaolo
- 19.11.2015

Tämä ohje on korvattu 20.11.2015 ohjeella Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

1. Ulkomaille muutosta huolimatta eläke yleensä verotetaan Suomessa

Suomen lainsäädännön mukaan suomalaiset eläkkeet verotetaan Suomessa vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomaillakin.

Harvinaiset  erikoistilanteet: Jos Suomen kansalaisen Suomesta muuttovuodesta on jo kulunut 3 täyttä vuotta tai jos ulkomailla asuva eläkkeensaaja on ulkomaan kansalainen, tuloverolaki estää Suomea verottamasta:

  1. yksityissektorin työeläkettä, joka perustuu pääasiassa muualla kuin Suomessa tehtyyn työhön (merimieseläkkeet voidaan kuitenkin verottaa Suomessa) ja
  2. Suomen ulkomaisessa edustustossa ansaittua, 1.1.1996 jälkeen alkanutta eläkettä, jos saaja ei ole Suomen kansalainen eikä ollut sitä palveluksen aikanakaan

2. Veroprosentti on sama kuin Suomessa asuvalla

Ulkomailla asuvien eläkkeistä toimitetaan tulon suuruudesta riippuva ennakonpidätys kuten Suomessa asuvienkin eläkkeistä. Oikeus esim. eläketulovähennykseen ja invalidivähennykseen sekä veroilmoitus ja verotusmenettely on sama kuin Suomessa asuvilla.

3. Tavallisesti verosopimus ei estä Suomea verottamasta

Suomella on yli 70 valtion kanssa verotusta koskeva sopimus. Tavallisesti näissä on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa. Näissä tilanteissa muutto ulkomaille ei aiheuta muutosta eläkkeen veroon Suomessa. Eläkkeensaajan tulee tehdä muuttoilmoitus ja ilmoittaa uusi osoitteensa verotoimistoon.

Esimerkiksi Espanjan kanssa Suomella on kuitenkin poikkeava sopimus. Sen mukaan Suomi tietyin edellytyksin Espanjan hyväksi luopuu yksityissektorin eläkkeen verottamisesta. Eri verosopimusten määräykset käyvät ilmi oheisesta luettelosta.

Jos luettelon mukaan eläke verotetaan vain asuinvaltiossa, eläkkeensaaja voi hakea verosopimuksen soveltamista Verohallinnolta lomakkeella (6207a, Hakemus lähdeverokortin saamiseksi, ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö). Hakemukseen tulee liittää uuden asuinvaltion veroviranomaisen antama todistus, joka osoittaa että eläkkeensaaja on asuinvaltiossaan verovelvollinen kaikista tuloistaan. Menettelyä on tarkemmin selvitetty ohjeessa Pysyvästi Espanjaan muuttavat eläkkeensaajat. Ohje on kirjoitettu Espanjassa asuvia varten, mutta käytäntö on sama muissakin vastaavissa tilanteissa.

4. Veroilmoitukset

Veroilmoitus asuinvaltiossa

Asuinvaltion veroviranomaisilta saa tiedon, onko Suomen eläkkeestä annettava asuinvaltiossa veroilmoitus.

Veroilmoitus Suomessa

Suomessa ei enää anneta veroilmoituksia tammikuussa. Sen sijaan verovelvolliset saavat tulon ansaitsemisvuotta seuraavan huhtikuun aikana kotiin esitäytetyn veroilmoituksen ja alustavan verotuspäätöksen. Mukana on ohjeet miten ilmoitusta voi korjata tai täydentää. Jos korjattavaa ei ole, veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös jää lopulliseksi. Verotuspäätöksestä näkee tuleeko veronpalautusta vai pitääkö maksaa lisää veroa – ts.onko toimitettu ennakonpidätys ollut tarvittavaa suurempi tai pienempi.

5. Sairaanhoitomaksu

Ulkomaille muuttovuotta seuraavan 3 vuoden aikana henkilölle määrätään Suomessa vakuutetun sairaanhoitomaksu noin 1,5 %. Maksuvelvollisuus poistuu, jos henkilö saa Kelasta todistuksen siitä, että hän ei ole Suomessa vakuutettu ja lisäksi tilanne on se, että Suomi ei EU:n sosiaaliturva-asetuksen 883/2004 perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta uudelle asuinvaltiolle.

Kun Suomesta muuttovuodesta on kulunut 3 täyttä vuotta, sairaanhoitomaksua ei määrätä ETA/Sveitsialueen ulkopuolella asuvalle. Sen sijaan ETA/Sveitsialueella asuvalle maksu voidaan määrätä, jos Suomi EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa henkilön sairaanhoitokulujen korvaamisesta uudelle asuinvaltiolle.

x = verosopimus sallii verottamisen Suomessa
– = verosopimuksen mukaan verotetaan vain asuinvaltiossa
Asuinvaltio Valtion, kunnan tms. eläke TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TAEL-, merim. eläke, luopumiseläke, tapaturmaeläke, kansaneläke, perhe-eläke Ostettu eläke, mm. vakuutetun tai työnant. ottamaan yksilöll. vap. eht. eläkevak. per eläke Muu eläke esim. liikennevakuutuseläke tai muu riskivak. perustuva eläke
Alankomaat x5) x11) x9)11) -
Australia x2) x2) - -
Egypti x1) - x x
Japani, Ranska10) x1)4) - - -
Azerbaidzhan, Belgia, Georgia, Israel, Kirgistan12), Kypros, Makedonia12), Malta, Moldova, Romania, Slovakia, Tadžikistan, Tsekki, Ukraina, Singapore, Valko-Venäjä x5) x x -
Bosnia-Herzegovina, Irlanti, Itävalta, Korean tasavalta, Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Serbia ja Montenegro, Sveitsi, Unkari, USA x5) x - -
Malesia, Bulgaria, Saksa, Sri Lanka x x - -
Barbados, Etelä-Afrikka, Islanti, Kanada7), Norja, Ruotsi, Tanska x x x x
Armenia12), Venäjä x x x -
Arabiemiraatit, Argentiina, Brasilia, Britannia, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kazakstan,  Pakistan, Sambia, Thaimaa, Vietnam, Uruguay, uusi Seelanti, Uzbekistan x5) x x x
Espanja, Tansania x1)3) - - -
Puola x5) x x -
Kiina x5) x x x
Latvia, Liettua, Viro x5) x x6) x
Meksiko x5) x9) x9) x
Italia x5) x2) - -
Marokko x5) x x x  
Portugali x1) - -14) -14)
Turkki x3) x3) x x
Slovenia x5)13) x12) x12) -
muu valtio x x x x

1) kuitenkin –, jos eläke maksetaan työstä julkisyhteisön liiketoiminnan yhteydessä
2) kuitenkin –, jos saaja ei ole Suomen kansalainen
3) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen
4) kuitenkin –, jos kyseessä ei ole julkisluonteista tehtävää hoidettaessa ansaittu eläke
5) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen eikä eläke ole ansaittu julkisyhteisön liiketoiminassa
6) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen olematta samalla Suomen kansalainen. Jos saaja on Suomen kansalainen, vero on 15 %
7) vero eläkkeestä max 20 %, ostetusta työhön perustumattomasta eläkkeestä max 15 %
9) vero eläkkeestä max 20 %
10) erillissopimus Suomen dipl. edustustossa Ranskassa paikalta palkattuina palvelleiden osalta
11) kuitenkin –, jos eläkkeensaaja jo 20.12.1997 asui Alankomaissa ja oikeus eläkkeeseen alkoi ennen tätä ajankohtaa
12) Vero max 25 %
13) Vero max 25 %, jos eläke on ansaittu julkisyhteisön elinkeinotoiminnassa.
14) kuitenkin x, jos eläkettä ei ole verotettu asuinvaltiossa

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 270)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017