Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Elatusvelvollisuusvähennys

Voimassaolo
Vuodesta 2013 alkaen−24.8.2014

Elatusvelvollisuusvähennyksen voi saada vanhempi, joka on maksanut verovuonna elatusmaksuja lapsestaan. Edellytyksenä on se, että elatusmaksut perustuvat lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Elatusmaksusta tehdään kirjallinen sopimus

Lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) mukaan elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi. Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona (704/75, 4 §).

Elatusvelvollisuusvähennyksen määrä

Elatusvelvollisuusvähennys on ⅛ verovuonna maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden (TVL 127 §). Vähennys tehdään ansiotulojen valtion tuloverosta. Vähennys tehdään vain sen henkilön verosta, joka on maksanut elatusapua (vähennystä ei voi siirtää tehtäväksi verovelvollisen puolison verosta).

Vähennys myönnetään vain alaikäiselle lapselle maksetun elatusavun perusteella. Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan tuloverolaissa lasta, joka on verovuoden alussa (1.1.) alle 17-vuotias. Esimerkiksi vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa alaikäisiä ovat vuosina 1996−2013 syntyneet lapset.

Miten vähennystä haetaan?

Elatusvelvollisuusvähennystä haetaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Vähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä, jos vanhempi ilmoittaa maksettavaksi tulevat elatusmaksut uutta verokorttia hakiessaan.

Vanhemman on pyydettäessä esitettävä selvitys siitä, että elatusmaksujen suorittaminen perustuu edellä mainittuun sopimukseen tai tuomioon. Lisäksi pyydettäessä tulee esittää selvitys verovuonna maksetusta elatusavun määrästä.

Jos verovelvolliseen sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, hänellä ei ole oikeutta yhteisten lasten osalta elatusvelvollisuusvähennykseen (KHO 1992 B 525). Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos avopari, jolla on yhteinen lapsi, asuu jatkuvasti yhteisessä taloudessa.

Elatusapu voidaan maksaa myös kertamaksuna

Sosiaalilautakunta on voinut päättää, että vanhempi maksaa elatusavun kertamaksuna, jos se on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa. Edellytyksenä on se, että kertamaksu on kohtuullinen elatusavun maksajan maksukykyyn nähden. Jos vanhempi maksaa elatusmaksun kertamaksuna, elatusvelvollisuusvähennys myönnetään vain sinä verovuonna, jona kertamaksu on suoritettu.Sivu on viimeksi päivitetty 11.10.2013