Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Henkilöstörahastot

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Henkilöstörahastolaki

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen, viraston tai kunnan henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on yrityksen, viraston tai kunnan sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien (henkilöstörahasto- ja henkilöstörahastoerän lisäosa) ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta.

Henkilöstörahasto voidaan perustaa, jos henkilöstön määrä on vähintään kymmenen, ja, yrityksen liikevaihto tai tätä vastaava tuotto on rahastoa perustettaessa vähintään 200 000 euroa. Rahasto voidaan myös perustaa jonkin yrityksen, viraston tai kunnan yksikköön, jos sen henkilöstön määrä on vähintään kymmenen. Kahteen tai useampaan yritykseen voidaan perustaa yhteinen henkilöstörahasto vain, jos yritykset kuuluvat samaan konserniin.

Rahastoon kerätään varoja tulos- ja voittopalkkioina ja henkilöstörahastoerän lisäosasta yrityksestä sekä näiden voittopalkkioerien sijoittamisesta kertyvistä tuotoista. Henkilöstörahasto on TVL 20 §:n 2 kohdan nojalla verovapaa.

Rahaston jäsenyys ja rahasto-osuus

Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt ovat yleensä henkilöstörahaston jäseniä työsuhteensa perusteella. Kullakin jäsenellä on osuus rahaston varoihin. Rahasto-osuus jakautuu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Rahastolle suoritetut henkilöstörahastoerät ja niiden lisäosat jaetaan jäsenten rahasto-osuuksiin, joista enintään 15 % voidaan siirtää kunakin vuonna jäsenen nostettavissa olevaa osuuteen. Jäsenellä on oikeus saada nostettavissa oleva osa rahana viipymättä arvonmäärityspäivän jälkeen siten kuin henkilöstörahaston säännöissä on tarkemmin määrätty. Vuosittainen rahasto-osuus voidaan nostaa myös käteisenä, jos palkkiojärjestelmä sen sallii. Osa henkilöstörahaston varoista voidaan liittää sääntöjen mukaan yhteispääomaan ja käyttää rahaston säännöissä määrätyllä tavalla jäsenten yhteiseksi hyväksi esim. koulutusta järjestämällä.

Henkilöstörahaston maksamat suoritukset

Henkilöstörahastot maksavat jäsenilleen rahasto-osuuksia ja ylijäämää. Vain 80 % ko. suorituksista on veronalaista ansiotuloa (TVL 65 §, 227/96). Muilta osin tulo on verovapaa. Jos voittopalkkio-osuus nostetaan vuosittain käteisenä, se on kokonaan normaalia veronalaista palkkaa. Säännöstä sovelletaan myös EU:n alueella toimiviin rahastoihin, jotka ovat keskeisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin suomalaiset henkilöstörahastot (KHO 2007:24).Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2013