Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräytyminen ja verotus 2018 taulukkomuodossa

Antopäivä
5.1.2018
Voimassaolo
1.1.2018 - 31.12.2018

Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksujen määräytyminen ja verotus alkaen 1.1.2018

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältää päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun.

  Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut Lähdevero 35 %
 (taiteilija/urh. 15 %)
Ennakonpidätys
Työntekijä Suomeen alle 4 kk:ksi kyllä 1) kyllä 1) 2)
Työntekijä Suomeen 4–6 kuukaudeksi kyllä 3) kyllä 1) kyllä 1) 2)
Työntekijä Suomeen yli 6 kuukaudeksi kyllä 3) kyllä 1)

1) Veron saa jättää perimättä vain lähdevero- tai verokortissa olevan merkinnän perusteella.

2) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Jos työntekijällä ei ole rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, peritään lähdevero.

3) Ei maksuja, jos EU/ETA/Sveitsi-alueelta tulevalla työntekijällä on kotimaastaan todistus A1.

Poikkeusryhmät työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksujen osalta

Vaikka työntekijä ei tulekaan Suomeen, on työntekijän kotimaasta saadun todistuksen A1 puuttuessa maksettava sekä työnantajan että vakuutetun sairausvakuutusmaksut seuraavissa tilanteissa:

  1. Työntekijä työskentelee vähintään 4 kk suomalaisessa laivassa. EU/ETA/Sveitsi-alueen ulkopuolelta tulevan osalta maksut maksetaan aikarajasta riippumatta, jos palvelussuhde on merimieslain mukainen.
  2. Kahdessa tai useammassa valtiossa työskentelevä työntekijä (mm. rekka-auton kuljettaja) on pääsääntöisesti vakuutettu työnantajan kotivaltiossa. Hän on kuitenkin vakuutettu omassa kotivaltiossaan, jos hän tekee siellä työstä huomattavan osan (väh. 25 %).

Au pairit ja harjoittelijat

Jos ulkomailta tulevan henkilön työansio on alle 1 189 €/kk tai työaika alle 18 tuntia/viikko, ei työnantajan eikä vakuutetun sairausvakuutusmaksuja. Työntekijä ei pääse tällöin Suomessa vakuutetuksi. Jos hän  muuttaa Suomeen vakinaisesti asumaan, työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut on maksettava, ellei hänellä ole Kelan todistusta siitä, että hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Turvapaikanhakijat

Jos turvapaikanhakija ei ole vielä saanut myönteistä oleskelulupapäätöstä, hänen palkastaan ei peritä sairausvakuutusmaksua eikä makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua, vaikka hän työskentelisi Suomessa yli 4 kuukautta. Turvapaikanhakija ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan oleskelulupahakemuksen käsittelyaikana, ennen myönteistä oleskelulupapäätöstä.

USA:sta, Australiasta, Kanadasta, Quebecistä, Chilestä, Intiasta, Israelista, Kiinasta tai Etelä-Koreasta tulevat lähetetyt työntekijät

Jos USA:sta, Quebecistä tai Israelista tulevalla on sosiaaliturvasopimuksen nojalla kotimaasta saatu lähetetyn työntekijän todistus, sen voimassaoloajalta ei Suomessa makseta työnantajan eikä vakuutetun sairausvakuutusmaksuja.

Australian, Kanadan, Chilen, Intian, Israelin, Kiinan tai Etelä-Korean sosiaaliturvasopimukset eivät koske sairausvakuutusta, joten sieltä tulevien osalta lähetetyn työntekijän todistuksella ei ole vaikutusta sairausvakuutusmaksuihin. Maksut on maksettava Suomeen kuten sopimuksettomista maista tulevien osaltakin, vaikka eläkemaksut olisi maksettava kyseisiin maihin.

EU-maat:

Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro

ETA-maat:

Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2018