Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sotu-maksun ja sava-maksun määräytyminen ja verotus 2016 taulukkomuodossa

Antopäivä
29.12.2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Sotu-maksun ja sava-maksun määräytyminen ja verotus alkaen 1.1.2016

sotu-maksu = työnantajan sosiaaliturvamaksu
sava-maksu = vakuutetun sairausvakuutusmaksu (sh-maksu ja pr-maksu yhteensä)

 

sotu-maksu ja
sava-maksu

lähdevero 35%
(tait/urh 15 %)

ennakonpidätys

työntekijä Suomeen alle 4 kk:ksi

kyllä 1)

kyllä 1)2)

työntekijä Suomeen 4–6 kuukaudeksi

kyllä 3)

kyllä 1)

kyllä 1)2)

työntekijä Suomeen yli 6 kuukaudeksi

kyllä 3)

kyllä 1)


1) Veron saa jättää perimättä vain lähdevero- tai verokortissa olevan merkinnän perusteella

2) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Jos työntekijällä ei ole rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, peritään lähdevero.

3) Ei maksuja, jos EU/ETA/Sveitsi-alueelta tulevalla työntekijällä on kotimaastaan todistus A1 tai E 101

Poikkeusryhmät sotun ja savan osalta

Vaikka työntekijä ei tulekaan Suomeen, on työntekijän kotimaasta saadun todistuksen A1 tai E 101 puuttuessa maksettava sekä sotu että sava seuraavissa tilanteissa:

a) työntekijä työskentelee vähintään 4 kk suomalaisessa laivassa. EU/ETA/Sveitsi-alueen ulkopuolelta tulevan osalta maksut maksetaan aikarajasta riippumatta, jos palvelussuhde on merimieslain mukainen.

b) kahdessa tai useammassa valtiossa työskentelevä työntekijä (mm rekka-auton kuljettaja) on pääsääntöisesti vakuutettu työnantajan kotivaltiossa. Hän on kuitenkin vakuutettu omassa kotivaltiossaan, jos tekee siellä työstä huomattavan osan (väh 25 %).

Au pairit ja harjoittelijat

Jos ulkomailta tulevan henkilön työansio on alle 1173 €/kk tai työaika alle 18 tuntia/viikko, ei sotu- eikä sava-maksua. Työntekijä ei pääse tällöin Suomessa vakuutetuksi. Jos hän tulee Suomeen yli 2 vuodeksi, sotu- ja sava-maksut on maksettava, ellei ole Kelan todistusta*

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijan, joka ei ole vielä saanut myönteistä oleskelulupapäätöstä, palkasta ei peritä sairausvakuutusmaksua eikä makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua, vaikka hän työskentelisi Suomessa yli 4 kuukautta. Turvapaikanhakija ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan oleskelulupahakemuksen käsittelyaikana, ennen myönteistä oleskelulupapäätöstä.

USA:sta, Australiasta, Kanadasta, Quebecistä, Chilestä, Intiasta tai Israelista tulevat lähetetyt työntekijät

Jos USA:sta, Quebecistä tai Israelista tulevalla on sosiaaliturvasopimuksen nojalla kotimaasta saatu lähetetyn työntekijän todistus, sen voimassaoloajalta ei Suomessa makseta sotu-eikä sava-maksua. Australian, Kanadan, Chilen, Intian ja Israelin sosiaaliturvasopimukset eivät koske sairausvakuutusta, joten sieltä tulevien osalta lähetetyn työntekijän todistuksella ei ole vaikutusta sotu- ja savamaksuihin. Maksut on maksettava Suomeen kuten sopimuksettomista maista tulevien osaltakin, vaikka eläkemaksut olisi maksettava kyseisiin maihin.


*Kelan todistus siitä, että henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

EU-maat:
Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro

ETA-maat:
Islanti, Liechtenstein ja Norja.


Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2015