Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kunta vaikeavammaisen työnantajavelvoitteiden hoitajana

Antopäivä
20.9.2013
Diaarinumero
A118/200/2013
Voimassaolo
- 31.5.2017

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyy työnantajavelvoitteita. Monet kunnat ovat tehneet vaikeavammaisen henkilön kanssa sopimuksia henkilökohtaisen avustajan palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisesta.  

Kun kunta tai kuntayhtymä huolehtii työnantajan palkanmaksuvelvoitteista vaikeavammaisen puolesta, Verohallinto suosittelee toimimaan seuraavalla tavalla:

 • Kunta voi hakea erillistä sijaismaksajan Y-tunnusta, jota käytetään hoidettaessa henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun liittyviä työnantajavelvoitteita. Samalla Y-tunnuksella voi hoitaa kaikkien vaikeavammaisten kuntalaisten asioita.
  • Y-tunnusta haetaan lomakkeella Y1, jonka saa osoitteesta www.ytj.fi.
  • Lomakkeessa on mainittava, että kunta hakee Y-tunnusta ilmoittaakseen ja maksaakseen työnantajasuorituksia toisen puolesta: lomakkeen kohtaan ”Yrityksen tai yhteisön nimi” on merkittävä kunnan nimen lisäksi se, että kunta toimii sijaismaksajana (esim. ”Mustasaaren kunta sijaismaksaja”).
 • Jos palkkojen maksu on säännöllistä, kunta voi hakeutua työnantajarekisteriin samalla lomakkeella, jolla se hakee Y-tunnusta. Silloin kunta voi ohjata niitä vaikeavammaisia henkilöitä hakeutumaan pois työnantajarekisteristä, joiden asioita kunta hoitaa.

Sähköistä asiointia varten tarvitaan Katso-tunniste

Jotta kunta voisi asioida Verohallinnon kanssa sähköisesti, sen on haettava Katso-pääkäyttäjätunniste saamalleen Y-tunnukselle. Katso-tunnisteen avulla kunta voi antaa tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle sähköisesti ja seurata Verotili-palvelun kautta verotilin saldoa.

Kunta antaa vaikeavammaisten puolesta myös kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset

 • Kunta antaa hakemallaan sijaismaksajan Y-tunnuksella kausiveroilmoituksen yhtenä ilmoituksena kaikkien niiden henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivien vaikeavammaisten henkilöiden puolesta, joiden asioita kunta hoitaa. Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan henkilökohtaisten avustajien palkat, ennakonpidätykset tai lähdeverot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut.
 • Kunta maksaa verot sijaismaksajan y-tunnuksen mukaiselle verotilille. Verotili tulee käyttöön automaattisesti, kun kunta saa Y-tunnuksen. Verotilin tapahtumia voi seurata Verotili-palvelun kautta. Jos kunta on sijaismaksajan Y-tunnusta hakiessaan hakeutunut myös työnantajarekisteriin, Verohallinto lähettää kunnalle verotiliviitteen ja maksuohjeen. Muussa tapauksessa viitteen saa Verotili-palvelusta (www.vero.fi/verotili) tai ottamalla yhteyttä Verotilin neuvontanumeroon 029 497 056 (pvm/mpm).
 • Kunta antaa henkilökohtaisten avustajien palkkoja koskevan vuosi-ilmoituksen (erittelyt ja yhteenveto) sijaismaksajan Y-tunnuksella. Erittelytiedoissa suorituslajiksi merkitään P = palkka päätoimesta tai 1 = palkka sivutoimesta (Huom! ei suorituslajia 6 = sijaismaksajan maksama palkka). Vuosi-ilmoituksen yhteenvedossa kunta ilmoittaa yhteyshenkilön, jolta Verohallinto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
 • Kunnan tulee huomioida kausi- ja vuosi-ilmoituksia antaessaan kotitalouksien vapautus ennakonpidätyksen toimittamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksun maksamisesta silloin, kun kotitalouden maksama palkka samalle työntekijälle on enintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Lue lisää sivulta Kotitalous palkan maksajana.

Ohjeita sähköisestä ilmoittamisesta ja Katso-tunnisteesta

Miten kunta saa sijaismaksajan Katso-tunnisteen?

 • Hoitaessaan työnantajavelvoitteita vaikeavammaisten henkilöiden puolesta kunta, kaupunki tai kuntayhtymä voi asioida Verohallinnon kanssa sähköisesti. Tätä varten kunnan on perustettava hakemalleen sijaismaksajan Y-tunnukselle Katso-tunniste (Katso-pääkäyttäjyys). Tunnisteen avulla kunta voi kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin (Verotili-palvelu,Tyvi- ja Ilmoitin.fi -palvelut) ja antaa tarvittavat ilmoitukset sähköisesti.
 • Yleensä Katso-pääkäyttäjänä voi olla vain sellainen henkilö, jolla on oikeus toimia organisaation puolesta (nimenkirjoitusoikeus). Kun kunta toimii sijaismaksajana, pääkäyttäjyys voidaan myöntää myös sellaiselle kunnan työntekijälle, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta. Tämä edellyttää kuitenkin paperilla tehtävää valtakirjaa. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.
 • Valtakirjaa varten on olemassa valmis pohja, jonka voi pyytää Katso- ja Tyvi -tukipalvelusta katso(at)vero.fi tai numerosta 029 497 040.
 • Valtakirja palautetaan postitse osoitteeseen:
  Savo-Karjalan yritysverotoimisto
  PL 1094   
  70111 KUOPIO

  tai faksilla numeroon 029 512 6118.

Katso-tunnisteen perustaja saa sähköpostilla ilmoituksen, kun tunniste on käytössä

 • Pääkäyttäjäksi valtuutettu henkilö perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi
 • Perustaja saa sähköpostitse ilmoituksen, kun tunniste on käytettävissä.  Sähköpostiviestin aihekentässä lukee ”Katso-pääkäyttäjäoikeus aktivoitu”. Tämän jälkeen tunnistetta voi käyttää asiointiin ja ilmoittamiseen. Katso-pääkäyttäjä voi perustaa alitunnisteita ja antaa valtuutuksia muille työntekijöille osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi > Siirry palveluun > Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia.
 • Myöntäessään valtuutusta kunnan muille työntekijöille Katso-pääkäyttäjä valitsee ne asiointiroolit, joita he tarvitsevat tietoja ilmoittaessaan. Vammaisten kuntalaisten asioita hoitava työntekijä tarvitsee ilmoitusten lähettämistä varten seuraavia rooleja:

  Verotili
  • Rooli oikeuttaa toimimaan Verotili-palvelussa, mm. antamaan kausiveroilmoituksen.
  • Rooli oikeuttaa antamaan kausiveroilmoituksen myös Ilmoitin.fi- ja Tyvi-palveluissa.
  • Roolin saa käyttöönsä vain Katso-pääkäyttäjä. Roolia ei voi myöntää Katso-alitunnisteen käyttäjälle, sillä hänellä ei ole yhtä laajoja valtuuksia kuin pääkäyttäjällä.

 • Vuosi-ilmoittaja
  • Rooli oikeuttaa antamaan vuosi-ilmoituksia mm. työnantajasuorituksista.

Lisätietoa sähköisistä asiointipalveluista on osoitteessa www.vero.fi/verkkoasiointi.Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2013