Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kunta vaikeavammaisen työnantajavelvoitteiden hoitajana

Antopäivä
1.6.2017
Diaarinumero
A130/200/2017
Voimassaolo
1.6.2017 - 31.12.2018
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A118/200/2013

Tämä on vanha versio  

Katso uusin versio

1 Kunta työnantajavelvoitteiden hoitajana

1.1 Kunnan hakeutuminen työnantajavelvoitteiden hoitajaksi

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyy työnantajavelvoitteita. Monet kunnat ovat tehneet vaikeavammaisen henkilön kanssa sopimuksia henkilökohtaisen avustajan palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. 

Kun kunta tai kuntayhtymä huolehtii työnantajan palkanmaksuvelvoitteista vaikeavammaisen puolesta, Verohallinto suosittelee toimimaan seuraavalla tavalla:

 • Kunta voi hakea erillistä sijaismaksajan Y-tunnusta, jota käytetään hoidettaessa henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun liittyviä työnantajavelvoitteita. Samalla Y-tunnuksella voi hoitaa kaikkien vaikeavammaisten kuntalaisten asioita.
  • Y-tunnusta haetaan lomakkeella Y1, jonka saa osoitteesta www.ytj.fi.
  • Lomakkeessa on mainittava, että kunta hakee Y-tunnusta ilmoittaakseen ja maksaakseen työnantajasuorituksia toisen puolesta: lomakkeen kohtaan ”Yrityksen tai yhteisön nimi” on merkittävä kunnan nimen lisäksi se, että kunta toimii sijaismaksajana (esim. ”Mustasaaren kunta sijaismaksaja”).
 • Jos palkkojen maksu on säännöllistä, kunta voi hakeutua työnantajarekisteriin samalla lomakkeella, jolla se hakee Y-tunnusta. Silloin kunta voi ohjata niitä vaikeavammaisia henkilöitä hakeutumaan pois työnantajarekisteristä, joiden asioita kunta hoitaa.

1.2 Katso-tunniste sähköistä asiointia varten

Kunnan on haettava Katso-pääkäyttäjätunniste saamalleen Y-tunnukselle, jotta se voi asioida Verohallinnon kanssa sähköisesti. Katso-tunnisteen avulla kunta voi antaa tarvittavat ilmoitukset Verohallinnolle sähköisesti ja tarkastaa OmaVero-palvelun kautta saldotilanteen. Katso-tunnisteen hakemisesta on kerrottu lisää jäljempänä ohjeen kohdassa 2.

1.3 Veroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset

Kunnan tai kuntayhtymän on annettava vaikeavammaisen puolesta toimiessaan myös työnantajasuoritusten veroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset:

 • Kunta antaa hakemallaan sijaismaksajan Y-tunnuksella työnantajasuoritusten veroilmoituksen (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista) yhtenä ilmoituksena kaikkien niiden henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivien vaikeavammaisten henkilöiden puolesta, joiden asioita kunta hoitaa. Veroilmoituksella ilmoitetaan henkilökohtaisten avustajien palkat, ennakonpidätykset tai lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuutusmaksut.
 • Verotili-palvelu on vuoden 2017 alussa korvattu OmaVerolla. Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa 3.1.2017 lähtien OmaVerossa. Kunta maksaa verot sijaismaksajan y-tunnuksella OmaVerossa. Oma-aloitteisten verojen viitenumero on korvannut verotilin viitenumeron. Verotilin viitenumero toimii kuitenkin vielä toistaiseksi ja maksut kohdistuvat oikein.
 • Oma-aloitteisten verojen viitenumeron saa OmaVerosta tai ottamalla yhteyttä Oma-Veron neuvontanumeroon, joka löytyy osoitteesta vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Yhteystiedot > Palvelunumerot. OmaVeroon kirjaudutaan osoitteessa vero.fi/omavero.
 • Kunta antaa henkilökohtaisten avustajien palkkoja koskevan vuosi-ilmoituksen (erittelyt ja yhteenveto) sijaismaksajan Y-tunnuksella. Erittelytiedoissa suorituslajiksi merkitään P = palkka päätoimesta tai 1 = palkka sivutoimesta (Huom! ei suorituslajia 6 = sijaismaksajan maksama palkka). Vuosi-ilmoituksen yhteenvedossa kunta ilmoittaa yhteyshenkilön, jolta Verohallinto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
 • Kunnan tulee huomioida vero- ja vuosi-ilmoituksia antaessaan kotitalouksien vapautus ennakonpidätyksen toimittamisesta ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamisesta silloin, kun kotitalouden maksama palkka samalle työntekijälle on enintään 1.500 euroa kalenterivuodessa. Lue lisää Verohallinnon erillisestä ohjeesta Kotitalous työn teettäjänä.

2 Ohjeita sähköisestä ilmoittamisesta ja katso-tunnisteesta

2.1 Miten kunta saa sijaismaksajan Katso-tunnisteen?

Kunta, kaupunki tai kuntayhtymä voi asioida Verohallinnon kanssa sähköisesti, kun se hoitaa työnantajavelvoitteita vaikeavammaisten henkilöiden puolesta. Tätä varten kunnan on perustettava hakemalleen sijaismaksajan Y-tunnukselle Katso-tunniste (Katso-pääkäyttäjyys). Tunnisteen avulla kunta voi kirjautua sähköisiin asiointipalveluihin (OmaVero-palvelu, Tyvi- ja Ilmoitin.fi -palvelut) ja antaa tarvittavat ilmoitukset sähköisesti.

Yleensä Katso-pääkäyttäjänä voi olla vain sellainen henkilö, jolla on oikeus toimia organisaation puolesta (nimenkirjoitusoikeus). Kun kunta toimii sijaismaksajana, pääkäyttäjyys voidaan myöntää myös sellaiselle kunnan työntekijälle, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta. Tämä edellyttää kuitenkin paperilla tehtävää valtakirjaa. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

 • Valtakirjaa varten on olemassa valmis pohja, jonka voi pyytää Katso‑tukipalvelusta numerosta 029 497 040.
 • Valtakirja palautetaan postitse osoitteeseen:

  Asiointiyksikkö
  Katso-tukipalvelu
  PL 1094  
  70111 KUOPIO

  tai faksilla numeroon 029 512 6118.

Pääkäyttäjäksi valtuutettu henkilö perustaa Katso-tunnisteen osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi. Perustaja saa sähköpostitse ilmoituksen, kun tunniste on käytettävissä.  Sähköpostiviestin aihekentässä lukee ”Katso-pääkäyttäjäoikeus aktivoitu”. Tämän jälkeen tunnistetta voi käyttää asiointiin ja ilmoittamiseen.

2.2 Alitunnisteet ja valtuutukset

Katso-pääkäyttäjä voi perustaa alitunnisteita ja antaa valtuutuksia muille työntekijöille osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi > Kirjaudu palveluun > Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia.

Myöntäessään valtuutusta kunnan muille työntekijöille Katso-pääkäyttäjä valitsee ne asiointiroolit, joita he tarvitsevat tietoja ilmoittaessaan. Vammaisten kuntalaisten asioita hoitava työntekijä tarvitsee ilmoitusten lähettämistä varten seuraavia rooleja:

Yrityksen OmaVero

 • Rooli oikeuttaa toimimaan OmaVero-palvelussa, mm. antamaan veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista.
 • Rooli oikeuttaa antamaan veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista myös Ilmoitin.fi- ja Tyvi-palveluissa.
 • Roolia ei voi myöntää Katso-alitunnisteelle. Roolin myöntämiseksi valtuutuksen vastaanottajan tulee ensin vahventaa mahdollinen Katso-alitunniste Katso-tunnisteeksi.

Vuosi-ilmoittaminen

 • Rooli oikeuttaa antamaan vuosi-ilmoituksia mm. työnantajasuorituksista.

Lisätietoa sähköisistä asiointipalveluista on osoitteessa vero.fi → Tietoa Verohallinnosta → Asioi verkossa


johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Nella Toivonen

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2019