Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ei-osallistujafinanssilaitoksen tietojen ilmoittaminen – FATCA-vuosi-ilmoitukset 2015 ja 2016

Voimassaolo
Toistaiseksi

Jos raportoiva finanssilaitos suorittaa maksuja ei-osallistujafinanssilaitoksille, on sen ilmoitettava kunkin ei-osallistujafinanssilaitoksen nimi ja kullekin suoritettujen maksujen kokonaisarvo FATCA-vuosi-ilmoituksella.

Ilmoitettavat maksut

  1. Ei-yhdysvaltalaisesta lähteestä maksettu korko ulkomaisen ei-osallistujafinanssilaitoksen pitämälle tilille;
  2. Ei-yhdysvaltalaisesta lähteestä maksettu osinko osakeomistukselle, joka pidetään ulkomaisen ei-osallistujafinanssilaitoksen pitämällä tilillä;
  3. Maksut ulkomaiselle ei-osallistujafinanssilaitokselle – jotka maksetaan finanssitilille tai sillä olevien varojen perusteella – sellaisen arvopaperien lainaustransaktion, myyntitakaisinostotransaktion, warrantin, futuurin, option, swapin tai samanlaisen transaktion yhteydessä, joka suoraan tai välillisesti riippuu koron tai osingon maksamisesta yhdysvaltalaisesta lähteestä tai joka määritetään sen perusteella;
  4. Sellaiset ei-yhdysvaltalaisesta lähteestä olevat maksut ulkomaiselle ei-osallistujafinanssilaitokselle, jotka ovat käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen tuottoja tai hyötyjä.

Esimerkkitilanteita

Finanssilaitoksen katsotaan suorittaneen edellä mainittuja maksuja ei-osallistujafinanssilaitokselle, mikäli maksun saaja on ei-osallistujafinanssilaitos omaan lukuunsa tai omissa nimissään asiakkaansa lukuun.

Sen sijaan ei-osallistujafinanssilaitosta ei katsota maksunsaajaksi, mikäli ei-osallistujafinanssilaitos toimii tapahtumassa asiakkaansa nimissä ja asiakkaansa lukuun.

Finanssilaitoksen ei katsota olevan maksajana tilanteissa, joissa sen asiakas maksaa itse omalta tililtä suorituksia ei-osallistujafinanssilaitoksen ylläpitämälle tilille.

Lisätietoa ei-osallistujafinanssilaitosten tietojen ilmoittamisesta on FATCA-vuosi-ilmoituksen teknisessä soveltamisohjeessa (pdf).

Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2016