Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomainen yhtymä ja eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä

Voimassaolo
Voimassa 2012 alkaen

Kansainvälisen käytännön yhdenmukaistamiseksi ja erityisesti EU-jäsenyydestä johtuvista syistä ulkomaisten yhtymien verotus on muutettu osakastasolla tapahtuvaksi verovuodesta 1995 alkaen (1223/1994). Ulkomaisten yhtymien tulo verotetaan osakkaiden tulona samaan tapaan kuin elinkeinoyhtymien tulo. Lisäksi EU-lainsäädännöstä johtuen tuloverolakiin on lisätty säännökset eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä, jonka tulo myös verotetaan osakkaiden tulona.

Ulkomainen yhtymä

TVL 16 a.1 §:n mukaan ulkomaisen yhtymän Suomessa asuvalle osakkaalle vahvistetaan osuus yhtymän elinkeinotoiminnan tulokseen, maatalouden tulokseen ja muun toiminnan tuloon. Jos yhtymällä on kiinteä toimipaikka Suomessa, tulos lasketaan yhtymässä, josta se jaetaan osakkaille pää- ja ansiotulona verotettavaksi. Jos osakas on rajoitetusti verovelvollinen, hänelle jaettu tulo-osuus verotetaan LähdeVL 13 §:n mukaisesti.

Vaikka ulkomaisella yhtymällä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, Suomessa asuvaa yhtymän osakasta verotetaan osuudestaan yhtymän tuloon. Suomessa asuvan osakkaan tulee ilmoittaa tulo-osuutensa yhtymästä.

Ulkomaisen yhtymän Suomessa asuvalle osakkaalle vahvistetaan osuus yhtymän kunkin tulolähteen tappioon. Tappio saadaan vähentää vain ulkomaisen yhtymän myöhempinä vuosina tuottamasta tulo-osuudesta.

Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY)

Ulkomainen taloudellinen etuyhtymä on vähintään kahden eri EU-jäsenvaltiossa sijaitsevan taloudellista toimintaa harjoittavan yrityksen tai luonnollisen henkilön yhteistoimintaansa varten perustama yhtymä. Etuyhtymä voi olla kotimainen tai ulkomainen. Yhtymän tarkoituksena ei ole sinänsä tuottaa voittoa. Yhtymä helpottaa ja kehittää jäsentensä taloudellista toimintaa. Sen tarkoitus on poistaa jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten eroista yhteistoiminnalle johtuvia haittoja ja edesauttaa yritysten välistä valtioiden yli ulottuvaa yhteistoimintaa. Etuyhtymä rekisteröidään siinä maassa, jossa sillä on kotipaikka. Etuyhtymä on rekisteröinnin jälkeen oikeuskelpoinen.

Etuyhtymän tulo jaetaan verotettavaksi yhtymän osakkailla siten kuin tuloverolaissa säädetään yhtymän tulosta (TVL 16 a.2 §).

Etuyhtymän osakkaan osuus yhtymän tappioon vähennetään osakkaan verovuoden tuloista. Etuyhtymän tulo-osuus ja tappio katsotaan kuuluvan osakkaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Mahdollinen tappio-osuus saadaan siis vähentää vain elinkeinotoiminnan tulosta.

Jos etuyhtymän osakas on rajoitetusti verovelvollinen, häntä verotetaan tulo-osuudestaan LähdeVL 13 §:n mukaan. Hänelle vahvistetaan myös mahdollinen tappio-osuus, joka vähennetään hänen etuyhtymän tulo-osuudestaan myöhempinä vuosina.Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2013