Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yksityishenkilö vie uuden auton toiseen EU-maahan

Antopäivä
11.11.2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Tämä on ohje suomalaiselle yksityishenkilölle, joka hankkii uuden auton Suomesta ja vie sen toiseen EU-maahan tilapäisen oleskelun ajaksi.

Pääsääntö on, että EU:n alueella yksityishenkilöille tapahtuvista myynneistä on suoritettava arvonlisävero myyntimaan säännösten mukaisesti. Yksityishenkilöt, jotka ostavat tavaraa toisista EU-maista, maksavat hankinnoistaan ostomaan arvonlisäveron. Poikkeus tähän pääsääntöön on mm. uusia kuljetusvälineitä koskeva erityissäännös. Sen mukaan uudet kuljetusvälineet verotetaan aina siinä maassa, missä niitä käytetään.

Uuden kuljetusvälineen määritelmä

Arvonlisäverolaissa moottorikäyttöinen maakuljetusväline katsotaan uudeksi, jos käyttöönotosta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta tai ajoneuvolla on ajettu enintään 6 000 kilometriä. Kuljetusvälineellä puolestaan tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kW.

Auton vienti toiseen EU-maahan tilapäisen oleskelun ajaksi

Kun suomalainen elinkeinonharjoittaja myy Suomessa yksityishenkilölle uuden auton, myynti on Suomessa tapahtuvaa myyntiä eli Suomessa arvonlisäverollista.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos suomalainen ostaja ei käytä ostamaansa autoa Suomessa lainkaan, vaan vie sen ns. vientirekisteröitynä autona Suomesta toiseen EU-maahan tilapäisen oleskelunsa ajaksi. Tällöin uuden auton myyntiä toiseen EU-maahan pidetään käytännössä aina ns. yhteisömyyntinä. Tämä johtuu siitä, että uusien kuljetusvälineiden osto verotetaan tavaran yhteisöhankintana määränpäämaassa riippumatta siitä, kuka on ostajana. Määränpäämaan katsotaan olevan se jäsenvaltio, jonne kuljetusväline myyntiin liittyen kuljetetaan ja jossa sitä käytetään.

Yhteisömyynnillä puolestaan tarkoitetaan irtaimen esineen myyntiä, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Yhteisömyynti on arvonlisäverotonta myyntiä.

Myyjä ilmoittaa Verohallintoon tiedot toisiin EU-maihin myymistään uusista kuljetusvälineistä. Verohallinto puolestaan välittää tiedot edelleen määränpäämaana olevan EU-maan veroviranomaisille valvontaa varten.

Arvonlisävero on maksettava määränpäänä olevaan EU-maahan

Toiseen jäsenvaltioon tilapäisesti muuttava suomalainen voi siis viedä Suomesta ostamansa uuden auton ns. vientirekisteröitynä autona mukanaan. Vientirekisteröinti on voimassa noin vuoden. Määränpäämaan lainsäädännöstä riippuu, onko auto tänä aikana rekisteröitävä myös siellä. Muuttajan on joka tapauksessa aina otettava yhteys määränpäämaan veroviranomaisiin, jotta yhteisöhankinnan arvonlisävero voidaan selvittää ja maksaa.

Jos suomalainen ostaja ei ole maksanut ajoneuvon arvonlisäveroa määränpäämaassa ja hän tuo ajoneuvon Suomeen, on määränpäämaana olleella jäsenvaltiolla oikeus periä maksamaton arvonlisävero jälkiverotuksella.

Auton tuonti takaisin Suomeen oleskelun päätyttyä

Kun suomalainen ostaja aikanaan palaa Suomeen ja tuo vientirekisteröidyn auton mukanaan, auto käsitellään ns. muuttoautona. Muuttoautona takaisin tuotavasta vientirekisteröidystä autosta ei makseta arvonlisäveroa Suomeen. (Ks. Tullihallituksen asiakasohje: Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen.)

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 170)Sivu on viimeksi päivitetty 12.4.2011