Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden arvonmenetys

Antopäivä
7.11.2014
Diaarinumero
A185/200/2014
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
-

Tämä ohje käsittelee Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeen arvonmenetystä ja siitä aiheutuvan luovutustappion vähentämistä tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

1 Luovutusvoiton syntyminen

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista (TVL 50 §). Luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia ainoastaan luovutusvoitoista.

Luovutustappion katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, ettei jako-osuutta kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään.

2 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiön konkurssi

Espoon käräjäoikeus on päätöksellään 6.11.2014 asettanut pörssinoteeratun Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin. Tytäryhtiön konkurssin perusteella Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden mahdollista arvonalennusta ei vielä ole mahdollista vaatia verotuksessa vähennyskelpoiseksi tappioksi tuloverolain 50 §:n nojalla.

Tappion vähentäminen ei ole mahdollista myöskään siitä syystä, että Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden kaupankäynti Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) on keskeytetty.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Petri ManninenSivu on viimeksi päivitetty 7.11.2014