Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ahtium Oyj:n osakkeiden sekä joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
19.12.2022
Diaarinumero
VH/5771/00.01.00/2022
Voimassaolo
19.12.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
VH/2514/00.01.00/2018

Tässä ohjeessa käsitellään Ahtium Oyj:n (entinen Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj) osakkeen ja joukkovelkakirjalainan arvonmenetystä ja siitä aiheutuvan luovutustappion vähentämistä tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

Ohjeen lukua 3 on päivitetty konkurssipesänhoitajan antaman ilmoituksen vuoksi.

1 Luovutustappion syntyminen

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista. Jos luovutustappiota ei voida vähentää kokonaan luovutusvoitoista, se vähennetään pääomatuloista ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä (TVL 50 §). Luovutustappio syntyy sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, että jako-osuutta ei kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään. 

2 Osakkeiden arvonmenetys

Verohallinto on saanut Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 3.12.2018 päivätyn selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen jälkikäteen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2018 verotukseen ja vaatia vähennystä verovuodelle 2018. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2021.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2018 luovutusvoittoja tai pääomatuloja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta viitenä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.   

Jos konkurssipesästä myöhemmin maksetaan osakkeenomistajille jako-osuutta, on osakkeenomistajan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

3 Joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys

Verohallinto on saanut Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 30.9.2022 päivätyn selvityksen, jonka mukaan joukkovelkakirjalainan haltijoille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Ahtium Oyj:n joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2022 luovutusvoittoja tai pääomatuloja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta viitenä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.   

Jos konkurssipesästä myöhemmin maksetaan joukkovelkakirjan haltijalle jako-osuutta, on joukkovelkakirjan haltijan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Petri Manninen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2022