Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroton matkailijamyynti – ohje myyjälle

Antopäivä
7.4.2014
Diaarinumero
A50/200/2014
Voimassaolo
7.4.2014−18.8.2015
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A154/200/2013, 11.10.2013

Ohje on tarkoitettu myyjille, jotka myyvät Suomessa tavaroita EU:n ulkopuolella asuville Suomessa vieraileville matkailijoille ja EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille, jotka matkailija vie mukanaan käyttämättöminä henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle.

Ohjetta on täsmennetty lisäyksellä, että myyjän antama kassakuitti on osa matkailijamyyntitositetta ja se on esitettävä tulliviranomaisille. Tavaran sinetöintiä on tarkennettu. Lisäksi on selvennetty, että tulliviranomaisen punaisessa leimassa oleva teksti kertoo mitkä havainnot tulliviranomainen on tehnyt. Leimasta ei voi suoraan päätellä verokohtelua. Niissä tilanteissa, joissa matkailijamyynnin edellytykset eivät täyty, myyjä ei voi kirjata myyntiä verottomaan myyntiin.

1 Yleistä

Kansainvälisen käytännön mukaisesti EU:n ulkopuolella asuville voidaan myydä tavaroita matkailijamyyntinä. Matkailijamyynnissä matkailija saa tavarat mukaansa ja vie ne EU:n alueelta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan. Tässä ohjeessa selostetaan miten myyjän on meneteltävä, jotta myyntiä voidaan pitää matkailijamyyntinä. Aiempaa ohjetta on laajennettu ja täsmennetty.

Verohallinnon ohjeessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa on selostettu matkailijamyyntimenettely kun myynti tapahtuu Ahvenmaan maakunnassa tai matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa.

Matkailijamyyntimenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Myyjä ei siten ole velvollinen käyttämään toimiluvan saaneen palautusliikkeen palveluita eikä myöskään itse palauttamaan arvonlisäveron matkailijalle.

2 Ostajan kotipaikka

Veroton matkailijamyynti (tax-free-myynti) koskee tavaran myyntiä matkailijoille, joilla on kotipaikka EU:n tai Norjan ulkopuolella. Matkailija on yksityishenkilö. Myyntihetkellä matkailija maksaa ostamistaan tavaroista täyden arvonlisäverollisen hinnan.

Myyjän on varmistettava matkailijan kotipaikka hänen passistaan tai siihen merkitystä oleskelu- tai työluvasta tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan EU:n tai Norjan ulkopuolella, jos hän ei asu EU-maassa tai Norjassa eikä oleskele EU:n alueella tai Norjassa jatkuvasti. Oleskelu katsotaan yleensä jatkuvaksi, jos se kestää vähintään kuusi kuukautta. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa, hänet rinnastetaan Suomessa asuvaksi vaikka hänen kotipaikkansa olisi EU:n ulkopuolella. Suomessa oleskelun luonne käy ilmi viisumin tai oleskeluluvan muodosta.

Matkailijalla, jonka passissa on vihreä tarra eli viisumi, on oikeus matkailijamyyntiostoksiin. Jos matkailijan passissa on punainen tarra eli oleskelulupa, matkailija saa tehdä ostoja kahden viikon aikana ennen luvan päättymistä. Jos henkilö poistuu Suomesta aikaisemmin, on hänen esitettävä työnantajan todistus siitä, että työsuhde päättyi merkittyä aikaisemmin.

Suomalainen, joka asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella, voi Suomessa käydessään tehdä täällä ostoksia, joihin voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Myös silloin, kun suomalainen muuttaa vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan, ostoihin, jotka hän tekee kahden viimeisen viikon ajan ennen Suomesta lähtöään, voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Näyttönä myyjälle siitä, että suomalainen asuu tai on muuttamassa EU:n ulkopuolelle, hänen on esitettävä työ- tai oleskelulupa. Usein lupa on leimattu passiin.

Verottomana matkailijamyyntinä pidetään vain myyntiä, jossa matkailija itse vie ostamansa tavarat EU:n ulkopuolelle.

3 Myynnin vähimmäisarvo ja tavaroiden vienti EU:n alueelta

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen. Arvo sisältää arvonlisäveron. Raja-arvo voi sisältää useita tavaroita. Yhteenlaskettua arvoa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos kaikki nämä tavarat on merkitty samalle asiakkaalle tavaroita luovuttavan saman myyjän laatimaan samaan laskuun.

Tavarat on vietävä käyttämättöminä EU:n alueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana. Matkailijamyyntiä ei sovelleta tavaraan, joka on otettu käyttöön jo EU:n alueella.

4 Palautusmenettely

4.2 Myyjä käyttää palautusliikettä

Matkailijamyynnissä voidaan käyttää työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän toimiluvan saaneen palautusliikkeen palveluja. Palautusliikettä koskevat määräykset ovat arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämistä koskevassa asetuksessa 485/1985. Palautusliiketoiminnassa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymiä lomakkeita. Kun myyjäliike käyttää palautusliikkeen palveluja, myyjälle jää todisteeksi myynnistä palautusliikkeen antama todistus.

4.2 Myyjä palauttaa arvonlisäveron itse

Myyjä voi palauttaa arvonlisäveron ostajalle myös itse. Palauttamiseen ei vaadita erityistä toimilupaa. Kun kauppaliike myy ulkomaalaiselle matkailijalle tavaraa, myynti on normaalia arvonlisäverollista myyntiä, kunnes myyjä saa selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n alueelta.

4.2.1 Myyntitosite

Matkailijalle annettavassa laskussa tai muussa myyntitositteessa on aina oltava tätä myyntiä koskevat tiedot.

Jos myyjällä on kassa ja kassakuitissa on kaikki matkailijamyyntiä koskevat pakolliset tiedot, kassakuittia käytetään myyntitositteena. Jos myyjän antamassa kassakuitissa ei ole kaikkia matkailijamyynnissä vaadittuja tietoja, kassakuitin liitteeksi liitetään asiakirja (matkailijamyyntitosite), johon myyjä merkitsee ne tiedot, jotka eivät ole kassakuitissa. Matkailijamyyntitosite täydentää kassakuittia.

On tärkeää, että myyjä on huolellinen tehdessään merkinnät tositteeseen. Tiedot on oltava ainakin suomen tai ruotsin kielellä. Puutteelliset tai puuttuvat tiedot voivat johtaa siihen, ettei tulliviranomainen leimaa tositetta. Tulliviranomaisen leimaama tosite on asiakirjanäyttö siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta, jolloin myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiin kirjanpidossaan.

Myyjän on merkittävä laskuun tai muuhun tositteeseen seuraavat tiedot:
1. Ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, vakinainen osoite ja allekirjoitus

Henkilön, joka ostaa tavarat ja vie ne henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle, on esitettävä myyjälle myyntitilanteessa passinsa, jonka numeron myyjä merkitsee myyntitositteeseen. Ostaja vahvistaa allekirjoituksellaan omat tietonsa oikeiksi.

2. Myyjän nimi, postiosoite sekä Y-tunnus
3. Tavaroiden määrä ja luonne

Myytävät tavarat on kuvattava niin yksityiskohtaisesti, että ne voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

Esimerkki:

”Vaatteita” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään tarkalleen esimerkiksi takki, kengät tai lasten kumisaappaat.
”Urheiluvälineitä” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi: laskettelusukset, jääkiekkomaila tai skateboard.
”Koruja” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi rannekoru, sormus tai kaulaketju.
”Asusteet” (”Accessories”) ei ole riittävä kuvaus, vaan laskuun merkitään esimerkiksi avaimenperä, huivi, kaulakoru, solmio tai lompakko.
”Elektroniikkaa” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi kannettava puhelin ja sen IMEI-koodi, tietokone tai järjestelmäkamera.
”Työkaluja” (”Tools”) ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi käsipora, vasara, kirves, sähkökäyttöinen jyrsin tai sähköhiomakone.
”Auton osat” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään konepelti, jarrupalat tai puskuri.

4. Veron peruste (tavarasta suoritettava vastike, joka ei sisällä veron osuutta) verokannoittain, verokanta, suoritettavan veron määrä euroissa ja yhteenlaskettuna verollinen hinta

Myyntihetkellä myyjä veloittaa matkailijalta arvonlisäverollisen hinnan. Myyjä ilmoittaa myynnin kausiveroilmoituksessa verollisen myynnin veroina.

5. Ostajalta mahdollisesti perittävät kulut ja ostajalle palautettava määrä
6. Tavaroiden toimituspäivä

Tavaroiden toimituspäivä on se päivä, jolloin myyjä luovuttaa tavarat ostajan haltuun.

Esimerkki:

Myyjän kassakoneen antamasta kuitista käy ilmi seuraavat tiedot:

 • myyjän nimi, osoite ja Y-tunnus
 • tavaroiden määrä ja luonne
 • veron peruste verokannoittain, verokanta ja suoritettavan veron määrä euroissa
 • tavaroiden toimituspäivä.

Myyjä laatii erillisen tositteen (”Matkailijamyyntitosite”), johon hän merkitsee

 • ostajan nimen, kotipaikan, vakinaisen osoitteen ja passin numeron
 • ostajalta mahdollisesti perittävät kulut
 • ostajalle palautettava määrä

Kassakuitti niitataan yhteen matkailijamyyntitositteeseen. Yhdessä ne muodostavat sen asiakirjan, jonka matkailija esittää tulliviranomaiselle kun hän poistuu EU:sta.

Myyjä ottaa ostajan allekirjoituksen tositteeseen. Allekirjoituksellaan ostaja vahvistaa, että tiedot jotka hän antaa itsestään, ovat oikeat.

Matkailija ei saa miltään osin itse merkitä tai täydentää yllämainittuja tietoja myyntitositteeseen, vaan kaikki merkinnät myyntitositteeseen tekee myyjä myyntihetkellä. Ostajalle annetun alkuperäisen myyntitositteen ja sen jäljennöksen, joka jää myyjän kirjanpitoon, on oltava identtiset.

5 Tavaroiden sinetöinti

Myyjän on, luovuttaessaan tavarat ostajalle aina sinetöitävä ne siten, että niiden käyttämättömyys on tulliviranomaisen todettavissa tavaroita vietäessä EU:n ulkopuolelle. Tällainen sinetöiminen voidaan tehdä esimerkiksi käyttäen palautusliikkeen tai myyjäliikkeen logolla tai nimellä varustettua teippiä paketin sulkemiseen. Jos myyjällä ei ole omalla logolla tai nimellä varustettua teippiä, tavara on pakattava myyjän omalla logolla varustettuun muovipussiin/pakkaukseen. Pussi/pakkaus on suljettava nitojalla kiinni siten, että sitä ei saa auki ilman että pussiin/pakkaukseen jää reiät nitojan niiteistä. Sinetöinti on tehtävä huolellisesti, jotta tullitoimipaikassa voidaan todeta tavaran käyttämättömyys. Tällä tavoin varmistetaan ostajan oikeus arvonlisäveron palautukseen.

6 Myyntitositteen leimaus tullitoimipaikassa

Poistuessaan EU:n alueelta joko Suomesta tai muusta EU-maasta, ostaja leimauttaa myyntitositteen siinä tullitoimipaikassa, josta hän poistuu EU:n alueelta. Tulliviranomainen voi tällöin vaatia nähtäväksi käyttämättömät tavarat.

Asiakas palauttaa tullin leimalla varustetun myyntitositteen myyjälle, jonka jälkeen myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiin ja palauttaa asiakkaalle arvonlisäveron vähennettynä mahdollisesti omilla kustannuksillaan eli palkkiollaan. Leimattu myyntitosite on näyttö verottomasta myynnistä. Myyjän on säilytettävä myyntitosite kirjanpidossaan. Jos myyjä perii palkkion, siitä on suoritettava arvonlisäveroa, koska se on korvaus verollisesta palvelusta.

Myös siinä tapauksessa, jossa matkailijan on tehtävä tavaroista vienti-ilmoitus tulliviranomaiselle, myyntiä pidetään matkailijamyyntinä, jos arvonlisäverolain matkailijamyyntisäännöksen 70 b §:n ja arvonlisäveroasetuksen 8 §:n edellytykset täyttyvät. Sillä ei ole merkitystä, viekö matkailija tavarat pois EU:n alueelta yksityiseen tai liiketoiminnan käyttöön. Tullin poistumistodiste tapahtuneesta kaupallisesta viennistä ei ole arvonlisäveroasetuksen edellyttämä näyttö siitä, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle vaan myös tässä tapauksessa Tulli leimaa myyjän antaman myyntitositteen näytöksi siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta matkailijaostoksena. Asiasta on annettu Tullin asiakastiedote 31.8.2012 Matkailijakin voi joutua tekemään vienti-ilmoituksen (tulli.fi).

Jos tilanteessa, jossa matkailija poistuu EU:n alueelta käy ilmi puutteita tavaroissa tai myyntitositteessa tulliviranomainen voi leimata myyntitositteen punaisella leimalla. Leimassa oleva teksti kertoo mitkä havainnot tulliviranomainen on tehnyt. Tilanteessa, jossa leiman perustella voidaan todeta, että matkailijamyynnin edellytykset eivät täyty, myyjä ei voi kirjata myyntitositetta verottomaan myyntiin.

Yleisimmät tilanteet, jolloin myyjä ei voi kirjata myyntiä verottomaan myyntiin

 • tavaraa ei ole esitetty tulliviranomaiselle poistuttaessa EU:sta
 • tavaraa on käytetty ennen EU:sta poistumista
 • tavara on luovutettu ostajalle verottomana
 • tavaran esittää tulliviranomaiselle muu henkilö kuin se, joka myyntitositteeseen on merkitty ostajaksi ja jonka passiin on viitattu.

7 Myynti lentoasemalla

Matkailijamyynti lentokentällä tapahtuu siellä sijaitsevasta niin sanottujen verottomien tavaroiden myymälästä. Verottomien tavaroiden myymälät ovat tullikoodeksin 99 artiklassa tarkoitettuja tullivarastoja tai arvonlisäverolain 72 j §:ssä tarkoitettuja varastoja. Myytävät tavarat ovat siten edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettujen varastointimenettelyjen alaisia.

 • Arvonlisäverotonta on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueen ulkopuolelle.
 • Arvonlisäverollista on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueella toiseen EU-maahan.

Jos matkustajan kotipaikka on Norjassa, verotta myytävien tuotteiden valikoimaa on rajoitettu.

8 Myynti matkailijoille, joiden kotipaikka on Norjassa

Vaikka Norja ei olekaan EU-maa, on verottomalle myynnille rajoituksia myös silloin, kun matkailijan kotipaikka on Norjassa. Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, voidaan myydä tavaraa matkailijamyyntinä vain silloin, kun henkilö vie tavara välittömästi myyntiin liittyen matkatavarana Norjaan ja maksaa siellä arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä. Myynti on verollinen kunnes matkailija esittää selvityksen (norjalainen tullauspäätös) siitä, että vero on maksettu Norjassa. Saatuaan selvityksen, myyjä voi kirjata myynnin verottomaksi ja palauttaa veron matkailijalle. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran tai tavanmukaisesti kokonaisuuden muodostavan tavararyhmän myyntihinta ilman veroa on vähintään 170 euroa.

Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, voidaan lentokentällä sijaitsevasta myymälästä (edellä mainittu tullivarasto tai verovarasto) myydä ilman arvonlisäveroa vain alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita.


Päivi Taipalus
johtava veroasiantuntija

Iris Kavonius
ylitarkastaja

Ohje venäjäksi:Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2014