Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KHO:2011:52: osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
15.6.2012
Diaarinumero
A29/200/2012
Voimassaolo
- 10.3.2016
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta 2 § 2 momentti

Tämä ohje tarkentaa Verohallinnon ohjetta ”Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2010”, Dnro 72/40/2010, 21.1.2010 ja kysymykseen ”9. Sulautumiseen liittyvien kulukirjausten arviointi vastaanottavan yhtiön verotuksessa” annettua vastausta (Vastaus kohtiin A-C) arvonlisäverotuksen osalta osakkeiden myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäverojen vähentämisestä.

1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Korkein hallinto-oikeus antoi 30.5.2011 vuosikirjapäätöksen KHO:2011:52 verovelvollisuusryhmän osakkeiden myyntiin liittyviin konsultointipalveluihin sisältyvien verojen vähentämisestä. Päätöksen mukaan verovelvollisuusryhmällä ei ollut oikeutta vähentää vakuutusyhtiön omistamien X Oy:n osakkeiden myyntiin liittyviin konsultointipalveluihin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin.

1.1. Päätös ja sen perustelut

Arvonlisäverolain 13 a §:ssä tarkoitettu verovelvollisuusryhmään kuuluva vakuutusyhtiö harjoitti arvonlisäverosta vapautettua vakuutustoimintaa ja siihen liittyvää sijoitustoimintaa. Vakuutusyhtiön sijoitustoiminta jakaantui kiinteistösijoituksiin, joita olivat muun ohella kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet, osakkeet ja osuuksia koskevat sijoitukset. Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuteen oli kuulunut 4,17 prosenttia X Oy:n osakkeista. Vakuutusyhtiö oli vuonna 2004 myynyt omistamansa X Oy:n osakkeet ja ostanut siihen liittyen arvonlisäverollisia konsultointipalveluja kotimaisilta yhtiöiltä ja ulkomaisilta yhtiöiltä. Vakuutusyhtiö oli hakeutunut kiinteistösijoitustensa osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta osittain arvonlisäverovelvolliseksi ja oli siten osittain arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan kiinteistöjen vuokraustoiminnasta.

Korkein hallinto-oikeus viittasi päätöksen perusteluissa muun muassa EU:n tuomioistuimen tuomioon asiassa C-29/08 (AB SKF) ja siitä ilmenevään oikeuskäytäntöön. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan osakkeiden myyntiä varten hankittujen palvelujen sisältämän arvonlisäveron vähentäminen yleiskuluna edellyttää, että palvelujen hankintakulut ovat osa verovelvollisen koko taloudelliseen toimintaan liittyviä yleiskuluja. Tällöinkin suoran ja välittömän yhteyden olemassaolo edellyttää, että aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa hankittujen palvelujen kustannukset sisältyvät joko tiettyjen myöhemmässä vaihdannan vaiheessa toteutettujen liiketoimien hintaan tai verovelvollisen taloudellisen toimintansa yhteydessä tarjoamien tavaroiden ja palvelujen hintaan. Korkein hallinto-oikeus totesi osakkeiden myyntiä varten hankituilla palveluilla olleen suoran ja välittömän yhteyden osakkeiden myyntiin mutta myös sijoitustoimintaan kokonaisuudessaan. Vakuutusyhtiö sai tähän sijoitustoimintaan kuuluvien kiinteistöjen vuokraamisesta arvonlisäverollisia vuokratuloja. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, ettei ollut uskottavaa eikä sitä myöskään osoitettu, että X Oy:n osakkeiden myyntikulut olisivat olleet osa näiden vuokrien hinnanmuodostusta.

1.2. Päätöksen merkitys

Tämä päätös perusteluineen tulee ottaa huomioon arvioitaessa verottomiin osakkeiden myynteihin liittyvien kulujen arvonlisäverojen vähentämistä.

2. Soveltaminen

Verohallinto ei sovella korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2011:52 periaatteita sellaisiin kuluihin, joiden arvonlisäverot on vähennetty päätöksen vastaisesti mutta Verohallinnon ohjeen ”Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2010”, Dnro 72/40/2010, 21.1.2010, mukaisesti ajalta ennen päätöksen antamista. Päätös annettiin 30.5.2011. Verohallinto soveltaa päätöksen periaatteita tämän päivämäärän jälkeen tapahtuneisiin osakkeiden myynteihin ja niihin liittyviin kuluihin.

 

Päivi Taipalus
Johtava veroasiantuntija

Anna-Liisa Karvinen
Ylitarkastaja


Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2012