Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen ja ilmoittamisvelvollisuus (90/2012)

Antopäivä
1.3.2012
Diaarinumero
A11/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL
Korvaa ohjeen
Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen ja ilmoittamisvelvollisuus

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan Konserniverokeskukselta

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan lomakkeella 69. Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ja asiakirjat yhtiön toiminnasta ja tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen edellytysten arviointiin vaikuttavista seikoista.

Yhtiön tulee antaa hakemuksen liitteenä tiedot yhtiön koko tonnistoverotettavasta aluskannasta lomakkeella 69A ja aluskohtaiset tiedot lomakkeella 69B. Lomakkeella 68 yhtiön tulee antaa laskelma tonnistoverotettavan tulon määrästä ennakkoveron määräämistä varten.

Tonnistoverovelvolliseksi on hakeuduttava viimeistään 31.12.2014. Jos yhtiö on perustettu lain voimaantulon jälkeen, on hakeutuminen tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiön rekisteröinnistä.

Tietojen antaminen tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta

Konserniverokeskus toimittaa yhtiön tonnistoverotuksen sekä tuloverotuksen tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta. Yhtiön tulee antaa erilliset veroilmoitukset tonnistoverotettavasta toiminnastaan ja tuloverotettavasta toiminnastaan. Yhtiö antaa tiedot tonnistoverotettavasta tulosta lomakkeella 68. Tuloverotettavasta toiminnasta yhtiö antaa lomakkeen 6B liitteineen.

Kaikista tonnistoverokelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan lomakkeilla 68, 69A ja 69B. Tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden luovutuksesta enintään tuloksi luettava määrä ja siitä vuosittain vähennettävä määrä ilmoitetaan hakeutumisen yhteydessä lomakkeilla 69 ja 69B. Vuosittain vähennettävä määrä ei saa ylittää Euroopan komission merenkulun valtiontuen suuntaviivojen kohdan 11 mukaan laskettua vuotuisen tuen enimmäismäärää. Lomakkeella 69A ilmoitetaan määrä, joka kaikki merenkulun tuet huomioiden voidaan vähentää enintään tuloksi luettavasta määrästä.   

Tonnistoverotettavan toiminnan tulo lasketaan valtion tuen seurantaa varten myös tuloverotusta koskevan lainsäädännön mukaan. Tämän vuoksi yhtiön on annettava vuosittain tiedot tonnistoverotettavasta toiminnasta myös verolomakkeilla 6B ja 62. Verovuoden tuloa laskettaessa yhtiön katsotaan tehneen kaikki mahdolliset vähennykset ja enimmäispoistot. Verotuksen toimittamisen yhteydessä käytetään tonnistoverovelvolliseksi hakeutumisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja käyttöomaisuuden kirjanpidossa poistamatta olevista hankintamenoista ja tuloverotuksessa poistamatta olevista menojäännöksistä.

Jos yhtiöllä on sekä tuloverotettavaa että tonnistoverotettavaa toimintaa, antaa yhtiö ainakin seuraavat veroilmoituslomakkeet:

  • tuloverotettava toiminta: 6B ja 62
  • tonnistoverotettava toiminta: 68, 69A ja 69B
  • tonnistoverotettavasta toiminnasta tuen seurantaa varten: 6B ja 62

Tonnistoverovelvollisen on annettava sekä tonnistoveron että tuloveron määräämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja tonnistoverotuksesta antavat Konserniverokeskuksesta Veli-Matti Järnefelt p. 029 512 6354 ja Antti Kurikka p. 029 512 6287.

 

Jari Salokoski

Johtava veroasiantuntija

 

Veli-Matti Järnefelt

VeroasiantuntijaSivu on viimeksi päivitetty 1.3.2012