Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten

Antopäivä
31.12.2008
Diaarinumero
2042/32/2008
Voimassaolo
Verovuosi 2008
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1809/32/2007 ja 2499/39/2000

HUOM. Ohjetta on korjattu 14.1.09 kohdan 5 Varojen arvostaminen eräissä tapauksissa, alaotsikon 5.3 Eräiden rakennusten jälleenhankinta-arvot, kohta 5. Ruokalat arvojen osalta.

Oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi Verohallitus antaa verohallinnosta annetun lain 2 §:n 2 momentin nojalla seuraavat ohjeet käytettäväksi vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten.

Yhtenäistämisohjeet on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste.

Ohjeeseen on tehty muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvat täydennykset ja korjaukset. Muutoin ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia. Luvussa 5 käsiteltäviä eräiden rakennusten jälleenhankinta-arvoja on tarkistettu rakennuskustannusindeksin nousun mukaisesti n. 4 %.

Yhtenäistämisohjeet on valmisteltu Verohallituksen asettamassa Ohjauksen yhtenäistämistyöryhmässä. Elinkeinotoiminnan yhtenäistämisohjeesta ovat vastanneet ylitarkastajat Kari Aaltonen ja Ilkka Niskanen.

Verovirastot voivat harkintansa mukaan antaa tätä ohjetta täydentäviä verovirastokohtaisia ohjeita. Nämä ohjeet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa Verohallinnon yhtenäistämisohjeen kanssa eivätkä verotuksen työmenettely- ja valvontaohjeiden kanssa. Jos ohjeissa asetetaan käsittelyä ohjaavia rahamääräisiä rajoja, käytetään ensisijaisesti koko Verohallinnon yhteisiä rajoja.

Ylijohtaja Juha Lindgren

Ylitarkastaja Tomi Peltomäki

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2008 toimitettavaa verotusta varten (pdf, 80 sivua, 609 kt)

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2009