Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2010 – Kysymys 6. Autokoulun opettajan autokouluille myymien palvelujen katsominen elinkeinotoiminnaksi

Antopäivä
26.3.2010
Diaarinumero
293/39/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
laki verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
21.1.2010 annetun ohjeen Dnro 72/40/2010 kysymykseen nro 6 vastauksen sekä 16.3.2010 annetun ohjeen Dnro 257/39/2010

Verohallinnon ohjeessa Dnro 72/40/2010 (Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2010), 21.1.2010 kysymyksessä nro 6 on katsottu, että autokoulun opettajan autokouluille tarjoamat liikennealan koulutuspalvelut katsotaan elinkeinotoiminnaksi edellyttäen että elinkeinotoiminnan muiden tunnusmerkkien täyttymisen lisäksi opettajalla on tieliikennelain 66 §:ssä säädetty autokoululupa.

Kysymyksessä oli tilanne, jossa autokoulun opettaja myisi liikennealan koulutuspalveluja eri autokouluille sekä yksityisille henkilöille. Autokouluille suuntautuva palvelu koostuisi ajokortin hankkimiseen tähtäävästä teoria- ja ajo-opetuksesta. Ajo-opetus tapahtuisi opettajan hankkimalla, ajo-opetukseen soveltuvalla autolla. Opettajan nykyinen työnantaja olisi yksi koulutuspalveluja ostavista autokouluista. Sopimukset eivät rajoittaisi palvelujen myyntiä eri autokouluille ja laskutus autokouluilta perustuisi annettuihin opetustunteihin. Jo ajokortin omaaville yksityisille henkilöille annettaisiin muun muassa ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutusta sekä liukkaan kelin ratakoulutusta. Toimintaa olisi tarkoitus ensin harjoittaa toiminimenä. Myöhemmin toiminta mahdollisesti yhtiöitettäisiin.

Koska lainsäädännössä ei ole määritelty liike- ja ammattitoiminnan käsitettä, elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä arvioidaan vakiintuneiden käsitteiden ja oikeuskäytännön perusteella. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkeihin kuuluvat muun muassa toiminnan itsenäisyys, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Toimintaan liittyy myös taloudellisen riskin olemassaolo ja toiminnan suuntautuminen rajoittamattomaan tai laajahkoon rajattuun henkilöjoukkoon. Elinkeinotoiminnan tarkoituksena pidetään yleensä voiton tavoittelua joko lyhyellä tai pitkällä tähtäyksellä.

Verohallinnon antama vastaus on perustunut tulkinnalle, että elinkeinotoiminnan muiden tunnusmerkkien täyttymisen lisäksi itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimiessaan autokoulun opettajalla on oltava autokoululupa, koska ajokorttiin tähtäävä koulutus on luvanvaraista. Autokoulutoimintaa valvovalta viranomaiselta saatujen kannanottojen mukaan autokoulutoimintaa koskeva lainsäädäntö ei edellytä autokoululupaa itsenäisenä yrittäjänä palveluja autokouluille myyvältä opettajalta hänen antaessaan ajokorttiin tähtäävää koulutusta autokoululuvalla toimivan autokoulun nimissä.

Edellä lausutun johdosta Verohallinto katsoo, että ohjeessa kerrotuissa olosuhteissa näiden palvelujen myyntiä autokouluille voidaan pitää elinkeinotoimintana riippumatta siitä, onko palveluja myyvällä autokoulun opettajalla oma autokoululupa vai ei.

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Tarja KivilaaksoSivu on viimeksi päivitetty 29.3.2010