Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäverotunnisteen, arvonlisäveronumeron ja nimen merkitseminen valtion virastojen ja laitosten antamiin laskuihin

Antopäivä
1.12.2003
Diaarinumero
2661/40/2003
Voimassaolo
- 5.10.2017
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1555//95) 2 § 2mom.

Arvonlisäverolain laskua koskevia säännöksiä on muutettu 25.4.2003 annetulla lailla 325/2003, joka tulee voimaan 1.1.2004.

Niihin valtion virastoihin ja laitoksiin, jotka kuuluvat arvonlisäverotuksessa valtiokäsitteeseen, sovelletaan uusia laskua koskevia vaatimuksia silloin, kun ne myyvät tavaroita tai palveluja liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäverolain 209 b §:n 2 momentissa säädetään pakollisista laskumerkinnöistä. Laskuun tulee merkitä mm. arvonlisäverotunniste, jolla elinkeinonharjoittaja on myynyt tavarat tai palvelut sekä myyjän nimi ja osoite.
 
Kotimaan kaupassa arvonlisäverotunniste on Y-tunnus. Valtion virastojen ja laitosten on merkittävä laskuihin Suomen valtion Y-tunnus 0986674-0.

Yhteisökaupassa sekä eräissä muissa tilanteissa laskuun tulee merkitä myyjän Y-tunnuksen lisäksi ostajan ja myyjän arvonlisäveronumerot (ALV-numero). Arvonlisäveronumeroa ei saa muodostaa Suomen valtion Y-tunnuksesta. Niissä tilanteissa, joissa laskuun tarvitaan ALV-numero se muodostetaan tiliviraston Y-tunnuksesta. ALV-numero saadaan jättämällä tiliviraston Y-tunnuksesta väliviiva pois ja lisäämällä sen eteen FI. Esimerkiksi, jos Y-tunnus on 1234567-8, arvonlisäveronumero on FI12345678.

Arvonlisäverotuksessa valtiokäsitteeseen kuuluvien virastojen ja laitosten tulee merkitä laskuun myyjän nimeksi Suomen valtio. Sen lisäksi laskuun merkitään viraston tai laitoksen nimi ja osoite.

Verohallinto on antanut 18.10.2012 ohjeen Dnro A95/200/2012 Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa. Ohjeessa selvitetään myös ne tilanteet, jolloin voidaan käyttää kevennettyjä laskumerkintöjä.

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Soili SinisaloSivu on viimeksi päivitetty 4.12.2003