Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Arvonlisäverolain vähäisen laskun enimmäismäärä alenee 250 euroksi

Antopäivä
6.9.2005
Diaarinumero
1119/40/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Vuoden 2004 alussa voimaantulleet arvonlisäverolain laskumerkintävaatimukset sisältävät yleisten vaatimusten lisäksi vähäisiä ja eräitä muita laskuja koskevat kevennetyt vaatimukset. Vähäisiä laskuja ovat arvonlisäverolain 209c §:n 1 kohdan mukaan loppusummaltaan enintään 1 000 euron suuruiset laskut.

Vähäisen laskun enimmäismäärä muuttuu 1 000 eurosta 250 euroon.  Arvonlisäverolain muutos tulee voimaan 1.1.2006 (331/20.5.2005).  Lakia sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu taikka tavaran yhteisöhankinta tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Muutoksen voimaantultua loppusummaltaan yli 250 euron suuruisia laskuja koskevat yleiset laskumerkintävaatimukset.

Muutos ei vaikuta arvonlisäverolain 209c §:n 2 - 4 kohdissa toimialakohtaisesti määriteltyihin kevennettyihin laskumerkintävaatimuksiin. Näin ollen vähittäiskauppoihin, kahvila- ja ravintolatoimintaan sekä henkilökuljetuspalveluihin voidaan jatkossakin soveltaa kevennettyjä vaatimuksia, vaikka laskun loppusumma ylittäisi 250 euroa.

Edelleenmyytäväksi tarkoitettuja tarjoilu- ja henkilökuljetuspalveluita koskeviin laskuihin on tehtävä yleisten laskumerkintävaatimusten mukaiset merkinnät.

Muilta osin laskumerkintävaatimuksia koskevat ohjekirjeet 30.6.2003 Dnro 1731/40/2003 Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa ja 20.2.2004 Dnro 357/40/2004 ovat edelleen voimassa.

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 7.9.2005