Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hotellivarauksen peruutusmaksun arvonlisävero

Antopäivä
7.1.2008
Diaarinumero
47/40/2008
Voimassaolo
- 31.1.2017
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) on ratkaisussa C-277/05 Société thermale d’Eugénie-les-Bains katsonut, että hotellin ei ollut suoritettava arvonlisäveroa varausmaksusta, joka jäi hotelille kun asiakas purki sopimuksen varaamastaan majoituspalvelusta. Ratkaisun periaatteita voidaan soveltaa myös Suomen arvonlisäverotuksessa. 

Hotelli maksaa arvonlisäveroa vastiketta vastaan tapahtuvasta majoituspalvelusta. Vastike on arvonlisäverollinen jos yksilöidyn suoritetun palvelun ja siitä saadun tosiasiallisen vastikkeen välillä on välitön yhteys. Lisäksi myyjän ja ostajan välillä on oltava oikeussuhde, jonka mukaan heidän välisensä suoritukset ovat vastavuoroisia.

Jos asiakas tehdessään huonevarauksen hotellista maksaa varausmaksun, se vähennetään myöhemmin hotellioleskelun maksusta. Varausmaksu on tällöin osa arvonlisäverollista majoituspalvelun hintaa. Varausmaksu on yleensä yhden hotellivuorokauden hinta.

Jos hotelli veloittaa varausmaksun asiakkaalta ennen kuin majoituspalvelu suoritetaan, hotelli käsittelee maksun arvonlisäverollisena ennakkomaksuna.

Jos hotellissa ei yövytä sen vuoksi, että asiakas on peruuttanut varauksen tai hän ei kirjoittaudu hotelliin viimeiseen saapumisajankohtaan mennessä, hotelli saattaa pitää varausmaksun itsellään. Hotelli saattaa myös veloittaa varausmaksun jälkikäteen joko käyttämällä varauksen yhteydessä annettuja luottokorttitietoja tai lähettämällä asiakkaalle laskun.

Sopimus majoituspalvelun suorittamisesta syntyy silloin, kun asiakas varaa huoneen. Tilanteessa, jossa asiakas purkaa sopimuksen tai sopimus purkautuu asiakkaan jättäessä saapumatta, maksettua varausmaksua on pidettävä kiinteämääräisenä korvauksena vahingosta. Hotellille syntyy vahinko siitä, että asiakas ei käytä palvelua. EYT:n mukaan korvaus ei ole vastike itsenäisestä ja yksilöitävissä olevasta palvelusta, joten se on arvonlisäveroton. Arvonlisäverokohteluun ei vaikuta se, että hotellin perimä korvaus ei vastaa vahingon todellista määrää.

Sopimuksen purkautuessa, hotelli oikaisee aiempaa kirjaustaan ja kirjaa maksun muihin tuloihin. Jos hotelli oli antanut asiakkaalle laskun varausmaksusta, sen on annettava uusi lasku, jossa ei ole arvonlisäveroa.


Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 8.1.2008