Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen

Antopäivä
4.12.2012
Diaarinumero
A132/200/2012
Voimassaolo
1.1.2013−31.12.2013
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
763/36/2011

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 22.11.2011 edellisen päivitysversion ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Vuodelle 2013 on ohjeen käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi eräitä tekstikohtia täsmennetty sekä tarkistettu tilastotietoihin perustuvia taulukointeja ja Internet-linkkejä. Vuoden 2013 versioon päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Myös edellinen 22.11.2011 annettu ohjeversio jää edelleen www.vero.fi sivuille paikalleen.

Nyt tehdyt muutokset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ohjeenpäivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2013 tai sen jälkeen.

Pääjohtajan estyneenä ollessa

Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Mia Keskinen

Liite

 Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2012