Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A221/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 - 31.12.2017
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A182/200/2015

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 14.12.2015 edellisen päivitysversion ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Vuodelle 2017 on ohjeen käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi eräitä tekstikohtia täsmennetty sekä tarkistettu tilastotietoihin perustuvia taulukointeja ja Internet-linkkejä. Vuoden 2017 versioon päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Myös edellinen 14.12.2015 annettu ohjeversio jää edelleen vero.fi-sivuille paikalleen.

Nyt tehdyt muutokset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen.


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

verojohtaja Pauli Kinnunen

Liite

 Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2016