Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
17.5.2018
Diaarinumero
A73/200/2018
Voimassaolo
1.1.2018 - 31.12.2018
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A255/200/2017

Tässä ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Tämä ohje korvaa 15.12.2017 annetun samannimisen ohjeen. Ohjeen kohtia 2.8 ja 2.15 on muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 19.12.2017 antaman kapitalisaatiosopimuksen verotusta koskevan ratkaisun KHO 2017:195 perusteella. Muutettuja kohtia sovelletaan 19.12.2017 tai sen jälkeen toimitettavissa perintö- ja lahjaverotuksissa.

Myös edellinen 15.12.2017 annettu ohjeversio jää edelleen vero.fi-sivuille paikalleen.

Muutoin ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2018 tai sen jälkeen.

pääjohtaja Markku Heikura

verojohtaja Pauli Kinnunen

Liite

Ohje: Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa, 1.1.2018 lukien (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 21.5.2018