Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Evli Pankki Oyj:n ja Evli Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa Evli Pankki Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen

Antopäivä
30.9.2022
Diaarinumero
VH/2836/00.01.00/2022
Voimassaolo
30.9.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Ohje liittyy kokonaisuuteen: Luovutusvoittojen verotus


Tässä ohjeessa käsitellään Evli Pankki Oyj:n (nykyisin Fellow Pankki Oyj) sekä Evli Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämistä verotuksessa Evli Pankki Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen.

Evli Pankki Oyj (0533755-0) on 2.4.2022 osittaisjakautunut uuteen yhtiöön Evli Oyj:hin (3239286-2). Molempien yhtiöiden osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osittaisjakautumisen jälkeen Evli Pankki Oyj:öön on sulautunut Fellow Finance Oyj ja yhtiön nimeksi on muutettu Fellow Pankki Oyj.

Evli Pankki Oyj:n jakautuessa osittain osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena yhden Evli Oyj:n liikkeelle laskeman uuden osakkeen omistamaansa yhtä Evli Pankki Oyj:n osaketta kohden.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaan vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Osittaisjakautumisessa jakautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että osittaisjakautumisessa jakautuvalle yhtiölle jäävän ja vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän nettovarallisuuden suhde olennaisesti poikkeaa näiden yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Evli Pankki Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden kesken siten, että Evli Oyj on vastaanottanut noin 92,26 prosenttia ja Evli Pankki Oyj:lle on jäänyt noin 7,74 prosenttia nettovarallisuudesta.

Jakautumisessa vastaanottaneen yhtiön ja osittaisjakautuneen yhtiön osakkeiden käypänä arvona voidaan Verohallinnon käsityksen mukaan pitää osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän keskikurssia, jos sen katsotaan paremmin kuvaavan osakkeiden käypää arvoa. Koska yhtiöiden ensimmäisen noteerauspäivän kurssikehitys on ollut lähellä viiden ensimmäisen pörssipäivän keskikurssia, voidaan yhtiöiden osakkeiden hankintamenon määrittämiseen liittyvää käypien arvojen välistä suhdetta laskettaessa käyttää ensimmäisen pörssipäivän keskikursseja. Näin laskettuna Evli Pankki Oyj:n osakkeen käypä arvo on ollut 0,544 euroa (2,80 prosenttia käypien arvojen yhteismäärästä), ja jakautumisvastikkeeksi annetun Evli Oyj:n osakkeen käypä arvo on ollut 18,76 euroa (97,20 prosenttia käypien arvojen yhteismäärästä). Fellow Finance Oyj:n sulautumisen vaikutus hankintamenon käyvänarvon laskelmaan on vähäinen.

Evli Pankki Oyj:n osakkeen ja Evli Oyj:n osakkeen käypien arvojen suhde poikkeaa noin 5 prosenttiyksikköä jakautuvalle yhtiölle jäävän ja vastaanottavalle yhtiölle siirretyn nettovarallisuuden suhteesta. Poikkeamaa ei ole pidettävä niin olennaisena, että hankintamenon jakoperusteena tulisi käyttää osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Näin ollen osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena käytetään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaisesti osakkeiden nettovarallisuuksien suhdetta.

Evli Pankki Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 7,74 prosenttia Evli Pankki Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Evli Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 92,26 prosenttia Evli Pankki Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki osakkeiden hankintamenon laskennasta:

Verovelvollinen on omistanut maaliskuussa 2022 Evli Pankki Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 20 euroa per osake. Evli Pankki Oyj:n jakautuessa osittain 30.4.2022 verovelvollinen on saanut Evli Pankki Oyj:n osaketta vastaan yhden Evli Oyj:n osakkeen. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Evli Pankki Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,55 euroa (= 7,74 % * 20 euroa) ja yhden Evli Oyj:n osakkeen hankintameno 18,45 euroa (= 92,26 % * 20 euroa).

 

johtava veroasiantuntija Lauri Savander

ylitarkastaja Mikko Nordström

Sivu on viimeksi päivitetty 30.9.2022