Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perhepäivähoitajien menot

Antopäivä
5.1.2023
Diaarinumero
VH/75/00.01.00/2023

Asian kuvaus

Tässä kannanotossa kerrotaan kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien menojen vähentämisestä.

Kannanoton liitteenä esitetään yksityisen perhepäivähoitajan vähennyskelpoisten kulujen laskennallinen määrä eri vuosien verotuksessa.

Kannanotto ei koske elinkeinotoiminnan harjoittajina toimivia perhepäivähoitajia. Elinkeinotoiminnan menot vähennetään todellisten kulujen mukaan.

Kannanotto

Kunnalliset perhepäivähoitajat

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle hyväksytään tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina vähennykseksi työnantajan maksamat kustannusten korvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä.

Kustannusten korvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi vähentää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. Jos kunta on kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkin tulonhankkimiskulun normaalin kustannusten korvauksen lisäksi, tällaisesta kulusta ei myönnetä vähennystä.

Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain kunnille suosituksen perhepäivähoitajille maksettavasta kustannuskorvauksesta. Tästä huolimatta kuntien tapa maksaa kustannusten korvausta perhepäivähoitajille vaihtelee jonkun verran kunnasta toiseen. Korvaus jakaantuu korvaukseen lapsen ravintokuluista ja korvaukseen muista kuluista.

Lapsen ravintokulut sisältyvät yleensä kunnan maksamaan kustannusten korvaukseen. Jos lapsella on tarve erityisruokavalioon, tarve määritellään tavallisesti hoitosopimuksessa ja erityisruokavalion aiheuttamat lisäkustannukset sisällytetään työnantajan maksamaan kustannusten korvaukseen korottamalla korvausta. Jos lisäkustannukset eivät sisälly korvattuihin määriin, asiantuntijan hoitolapselle määrittelemän erityisruokavalion (esimerkiksi keliakian tai usean eri sairauden aiheuttaman ruokavalion) aiheuttama lisäkustannus vähennetään verovelvollisen esittämän erillisen selvityksen perusteella.

Kustannusten korvauksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja lapsen hoitoon liittyvistä puheluista aiheutuvat menot.

Kustannusten korvauksen lisäksi voidaan erillisen selvityksen perusteella vähentää esimerkiksi seuraavanlaisia kuluja:

 • erityishankintojen, kuten esim. kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. kulut
 • huoneiston saneerauskulut, jos huoneisto saneerataan hoitolapsen allergisuuden vuoksi
 • perhepäivähoidosta mahdollisesti aiheutuvat tiemaksujen korotukset
 • piharakenteiden hankkimis- tai kunnostamiskulut, kuten esim. hiekkalaatikon hiekan vaihtokustannukset
 • perhepäivähoitajan ammattikirjallisuuden hankinnasta aiheutuneet kulut

Perhepäivähoito voi olla järjestetty myös siten, että kunnallinen perhepäivähoitaja käy hoitamassa lapsia lapsen kotona. Tällaisessa tilanteessa kunta maksaa sille perheelle, jonka kodissa lapsia hoidetaan, määrättyjen edellytysten täyttyessä korvausta ravinnon järjestämisestä hoidettaville lapsille (elintarvikekorvaus). Tällainen korvaus on saajansa muuta veronalaista ansiotuloa (ei palkkatuloa).

Jos korvaus vastaa perusteeltaan ja määrältään edellä mainittua Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista perhepäivähoitajalle ravintokustannuksista maksettavaa korvausta, saajalle hyväksytään vähennykseksi kunnan maksamat kustannusten korvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä. Vähennys tehdään muusta ansiotulosta.

Yksityiset perhepäivähoitajat

Jos todellisista kuluista ei ole yksityiskohtaista selvitystä, yksityinen perhepäivähoitaja voi vähentää hoitomenoina jokaisesta hoidettavana olleesta lapsesta liitteessä esitetyn laskennallisen määrän kunkin vuoden verotuksessa. Liitteessä on esitetty erikseen kuukausikohtaisen vähennyksen määrä  sekä päiväkohtaisen vähennyksen määrä, jos lapsi ei ole viittä päivää viikossa perhepäivähoidossa.Laskennallisen vähennyksen määrät perustuvat Suomen Kuntaliiton suositukseen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista

Edellä mainitun kuukausi- tai päiväkohtaisen vähennyksen voi tehdä myös silloin kun lapsi on vain osan päivää päivähoidossa.

Vähennettävä määrä kattaa samat kulut, jotka kunnallisille perhepäivähoitajille tulisi korvata Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan, ks. edellinen kohta kunnallisten perhepäivähoitajien korvauksista ja vähennyksistä.

Tämän vähennyksen lisäksi voidaan erillisen selvityksen perusteella vähentää esim. seuraavanlaisia kuluja:

 • asiantuntijan hoitolapselle määrittelemän erityisruokavalion (esimerkiksi allergian, keliakian tai usean eri sairauden aiheuttaman ruokavalion) aiheuttama lisäkustannus
 • erityishankintojen, kuten esimerkiksi kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. kulut
 • huoneiston saneerauskulut, jos huoneisto saneerataan hoitolapsen allergisuuden vuoksi
 • perhepäivähoidosta mahdollisesti aiheutuvat tiemaksujen korotukset
 • piharakenteiden hankkimis- tai kunnostamiskulut, kuten esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtokustannukset
 • perhepäivähoitajan ammattikirjallisuuden hankinnasta aiheutuneet kulut.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

johtava veroasiantuntija Pirjo Mäkynen

Liite: Yksityisen perhepäivähoitajan laskennallisen vähennyksen määrä eri verovuosina

Yksityisen perhepäivähoitajan laskennallisen vähennyksen määrä eri verovuosina
Verovuosi Laskennallinen vähennys/kuukausi/lapsi Laskennallinen vähennys/päivä/lapsi
2021 120,70 € 5,61 €
2022,
1-6 kk 
122,40 € 5,69 €
2022,
7-12 kk 
132,10 € 6,14 €
2023 145,60 € 6,77 €
2024 143,20 € 6,66 €

(Kuntaliiton vuoden 2023 suosituksessa laskuvirhe, joka nyt korjattu vuodelle 2024)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024