Perintöverovelvollisuuden alkamishetki valtiokonttorin päätöksen antopäivästä lukien

Diaarinumero
A4/3770/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Milloin perintöverovelvollisuus alkaa, jos perinnönjättäjän omaisuus on perillisten puuttuessa mennyt kokonaan valtiolle ja valtiokonttori tekee myöhemmin hakemuksesta päätöksen luovuttaa omaisuus perintöverovelvolliselle saajalle joko kokonaan tai osittain?

Taustaa

Perintöverovelvollisuuden syntyhetki

Perintö- ja lahjaverolain 5 §:n mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa sekä perillisen että testamentinsaajan osalta perinnönjättäjän kuolemasta. Sellaisesta omaisuudesta, joka omistus- tai muunlaisella oikeudella tulee perilliselle tai testamentinsaajalle myöhemmin kuin perinnönjättäjän kuollessa, on perintövero suoritettava perintö- ja lahjaverolain 7 §:n mukaan vasta sitten, kun omaisuus on saatu.

Valtion saama perintö

Perintökaaren 5 luvun 1 §:n mukaan jollei perillisiä ole, menee perintö valtiolle. Saman luvun 2 §:n 1 momentin mukaan valtiokonttori voi päättää, jos se havaitaan kohtuulliseksi, että valtion saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle tai kunnalle. Omaisuuden luovuttamisesta on tehtävä hakemus valtiokonttorille.

Kannanotto

Jos perinnönjättäjän omaisuus on perillisten puuttuessa mennyt kokonaan valtiolle ja valtiokonttori on hakemuksesta myöhemmin tehnyt päätöksen omaisuuden luovuttamisesta perintöverovelvolliselle saajalle, niin omaisuuden saajan perintöverovelvollisuus alkaa valtiokonttorin päätöksen antopäivästä lukien.


johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Jarmo Salminen