Osingon verovapaan osan laskeminen asuinvaltion vaihtuessa

Diaarinumero
A90/200/2013
Voimassaolo
- 31.12.2020

Osingon pääomatulo-osuutta ja verovapaata osuutta koskevat säännökset ovat muuttuneet kannanoton antamisen jälkeen. Kannanotossa todettu periaate verosopimuksen mukaisen asuinvaltion vaihtumisen vaikutuksesta on kuitenkin edelleen voimassa. Kannanotto tullaan päivittämään Osinkotulojen verotus -ohjeeseen.

Kannanotto on kumottu 1.1.2021 ja korvattu ohjeella Osinkotulojen verotus.

Asian kuvaus

Suomessa asuva henkilö sai suomalaisesta listaamattomasta osakeyhtiöstä osinkoa vuoden 2011 tammikuussa 40 000 € ja saman vuoden elokuussa 88 000 €. Henkilön verosopimuksen mukainen asuinvaltio vaihtui Suomesta Ranskaan vuoden 2011 heinäkuun alussa. Osinkojen yhteismäärä mahtuu osakkeiden matemaattiselle arvolle lasketun 9 %:n vuotuisen tuoton sisään. Kuinka tammikuussa saatu osinko verotetaan Suomessa?

Kannanotto

Suomen ja Ranskan välinen verosopimus ei rajoita Suomen verotusoikeutta tammikuussa maksettuun osinkoon, koska henkilö on asunut tällöin Suomessa. Osinko verotetaan Suomen sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Elokuussa saatuun osinkoon Suomella ei ole verotusoikeutta Suomen ja Ranskan välisen verosopimuksen 10 artiklan perusteella.

Kun lasketaan tammikuussa saadun osingon veronlaista määrää, voidaan myös elokuussa maksettu osinko ottaa huomioon, koska TVL 33 b §:n mukaan verovapaan 90 000 euron (vuodesta 2012 alkaen 60 000 €) osuuden laskennassa otetaan huomioon kaikki verovuonna listaamattomista yhtiöistä saadut osingot.

Suomessa veronalaisen osingon määrä lasketaan seuraavasti: (128 000 € - 90 000 €)* 70% = 26 600, joka on veronalaisen osingon yhteismäärä. Suomessa tästä kuitenkin verotetaan vain se suhteellinen osuus, joka vastaa Suomessa asumisen aikana saatua osinkoa osinkojen yhteismäärästä eli 40 000 € *26 600 €/128 000 € = 8312,50 €.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka