Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2024/15

Antopäivä
21.5.2024
Diaarinumero
VH/1979/02.05.04/2024
Arvonlisävero, Vähennysoikeus, Kiinteistöliiketoiminta

A Ky omisti usean keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat toimitilojen hallintaan. A Ky vuokrasi näiden osakeomistuksiensa perusteella hallitsemiaan tiloja sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. A Ky oli hakeutunut verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.

A Ky saattoi ostaa tai myydä kiinteistöjä kehittääkseen harjoittamaansa vuokraustoimintaa. A Ky:n mahdollisista kiinteistöjen myynneistä saamat varat kohdistettiin erityisesti olemassa olevien kiinteistökohteiden kehittämiseen. Joissakin tilanteissa varat voitiin käyttää myös uuden vuokrakohteen ostamiseen.

A Ky:n äänettöminä yhtiömiehinä toimivat tasaosuuksin B ja C. A Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä toimi A GP Oy, jonka omistivat tasaosuuksin B ja C. Vastuunalainen yhtiömies vastasi A Ky:n toiminnasta ja äänettömät yhtiömiehet olivat sijoittaneet A Ky:n pääomapanoksen, jolle ne saivat tuoton.

Keskusverolautakunta katsoi, että A Ky:n toiminnassa oli kyse arvonlisäverollisesta ja vähennykseen oikeuttavasta toiminnasta siltä osin kuin yhtiö oli hakeutunut verovelvolliseksi toimitilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta. Vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa oli toimitilojen vuokraaminen arvonlisäverottomasti.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella A Ky:llä ei ollut arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolista vähennykseen oikeuttamatonta sijoitustoimintaa.

A Ky:llä oli AVL 117 §:n nojalla vähennysoikeus koko toimintaansa liittyvistä kuluista siltä osin kuin kuluja käytettiin yhtiön vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Vähennykseen oikeuttava osuus tuli määrittää tavalla, joka mahdollisimman täsmällisesti kuvaa koko toimintaan liittyvien hankintojen tosiasiallista käyttöä. A Ky:llä oli oikeus määrittää vähennykseen oikeuttava osuus vuokrattujen tilojen verollisuusasteen perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 21.5.2024–31.12.2025.

Arvonlisäverolaki 1 §, 27 §, 30 § ja 117 §
KHO 2019:94

(Ei lainvoimainen)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2024