KVL:2020/33

Antopäivä
8.10.2020
Diaarinumero
VH/5299/02.05.04/2020
Arvonlisäverotus, Suoritettava vero, Sidonnaisasiamies, Vakuutusedustaja, Välityspalvelu

Hakijayhtiö toimi sidonnaisasiamiehenä ja vakuutusasiamiehenä myyden ja välittäen A:n tuottamia sijoitustuotteita ja A:n edustamien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia asiakkaille. Hakija suoritti A:lle X:n alueen toimistossa tämän kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella myös managerointipalvelua, jonka arvonlisäverokäsittely oli ratkaistavana.

A:n hakijalle managerointipalvelusta suorittama palkkio ei määräytynyt hakijan välittämien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen perusteella, vaan toimiston kokonaismyynnin perusteella. Keskusverolautakunta katsoi, että A:n suorittama palkkio hakemuksessa tarkoitetusta managerointipalvelusta ei ollut osa A:n hakijalle rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välityksestä suorittamaa vastiketta, vaan vastiketta erillisestä palvelusta, jonka tarkoituksena oli tukea muiden sidonnaisasiamiesten ja vakuutusedustajien välitystoimintaa sisältäen myös näiden rekrytointiin osallistumista. Arvonlisäverovapautuksia oli tulkittava suppeasti, koska ne olivat poikkeus siitä yleisestä periaatteesta, jonka mukaan arvonlisäveroa peritään jokaisesta verovelvollisen suorittamasta vastikkeellisesta palvelusta. Vaikka hakija osallistui muiden sidonnaisasiamiesten ja vakuutusedustajien välitystoimintaan, managerointipalvelu ei kokonaisuutena arvioiden muodostanut sellaista erillistä kokonaisuutta, jolla täytettiin välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät (C-453/05, Ludwig, kohta 27). Managerointi-palvelusta oli siten suoritettava arvonlisäveroa arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 8.10.2020 - 31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom. 1 kohta, 41 §, 42 § 1 ja 2 mom., 44 § 1 ja 2 mom.

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdat.

EUT asiassa C-453/05 Ludwig, annetun tuomion kohdat 21 ja 27. C-235/00 CSC Financial Services, annetun tuomion kohta 39.

KHO 21.5.2021 H 1697 (ei muutosta)