KVL:2020/26

Antopäivä
28.8.2020
Diaarinumero
VH2614/02.05.04/2019
Henkilökohtaisen tulon verotus, Sijoitussidonnainen henkivakuutus, Kolmas osapuoli

Hakemusasiakirjojen mukaan hakijalla oli toiseen EU-valtioon rekisteröidyn Vakuutusyhtiö B:n tarjoama sijoitussidonnainen henkivakuutus. Vakuutusyhtiö B:n vakuutusedustajana ja vakuutusasiamiehenä Suomessa toimi samaan konserniin kuuluvan C:n sivuliike. Hakijan henkivakuutuksen tuotto oli kyseessä olleilta osin sidottu kohde-etuutena olevan varallisuuden arvonkehitykseen, ja hakija saattoi valita ne sijoituskohteet, joihin hän halusi vakuutuksensa arvon sidottavan. Hakija toimitti allokaatiomuutospyynnöt C:n sivuliikkeelle, joka otti toimeksiannot vastaan Vakuutusyhtiö B:n lukuun ja tarkisti niiden olevan vakuutussopimuksen mukaisia.

Hakijan sijoitussidonnaisesta henkivakuutuksesta aiheutuvan vastuuvelan katteena olevat varat olivat Vakuutusyhtiö B:n omistuksessa, ja Vakuutusyhtiö B:llä oli myös sinänsä oikeus päättää, miten se kattoi hakijan valitsemista kohde-etuuksista aiheutuvan vastuuvelan. Vakuutusyhtiö B oli kuitenkin ohjeistanut C:n sivuliikettä siten, että hakijan allokaatiomuutospyynnöistä johtuvat vastuuvelan muutokset tuli kattaa toteuttamalla ennalta hyväksyttyjä sijoituskohteita vastaavat toimeksiannot sellaisinaan.

Kun hakija antoi allokaatiomuutospyyntönsä Vakuutusyhtiö B:n sijasta vakuutusasiamiehenä toimivalle kolmannelle osapuolelle eli C:n sivuliikkeelle, joka toteutti niitä vastaavat toimeksiannot, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuun sijoitussidonnaiseen henkivakuutukseen sovellettiin kyseessä olleilta osin hakijan verotuksessa tuloverolain 35 b §:n 1 momentin 4 kohdan ja pykälän 2 momentin nojalla kyseisessä pykälässä säädettyä eräiden vakuutusten erityistä verotusmenettelyä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 35 b § 1 mom. 4 kohta ja 2 mom.

Ään. 6-2

Lainvoimainen