KVL:2020/10

Antopäivä
22.4.2020
Diaarinumero
VH/1924/02.05.04/2020
Arvonlisävero, Konserni, Konsernin sisäinen veloitus, Liiketoiminta

A Oy:n palveluksessa ollut henkilöstö, kuten johto-, hallinto- ja henkilöstöhallintohenkilöstö, suoritti A Oy:n työtehtävien lisäksi myös muiden konserniyhtiöiden työtehtäviä. A Oy laskutti konserniyhtiöiltä palkkakustannukset työntekijöiden työajankäytön mukaan. Palkkakustannusveloitukseen voitiin lisätä marginaali.

A Oy:n työntekijöiden suorittamat palvelut ja näistä palveluista veloitetut palkkakustannukset olivat vastavuoroisia ja näiden suoritusten välillä oli suora yhteys. Palvelujen tarjoamista oli siten pidettävä arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettuna liiketoimintana. Palkkakustannusveloituksista oli suoritettava arvonlisävero. Suoritettavan arvonlisäveron peruste muodostui palkkakustannuksista ja mahdollisesta marginaalista.

Ennakkoratkaisu ajalle 22.4.2020-31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 18 §, 73 § 1 momentti
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 9 artikla 1 kohta

Lainvoimainen