Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

KVL:2020/4

Antopäivä
28.2.2020
Diaarinumero
VH/5292/02.05.04/2019
Henkilökohtaisen tulon verotus, Henkilöstöanti, Vanhat osakkeet

Hakemusasiakirjojen mukaan A oli verovuonna 2019 merkinnyt työnantajakonserninsa emoyhtiön B ASA:n osakkeita Norjan yhtiöoikeudellisessa sääntelyssä osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvussa tarkoitettuun osakeantiin rinnastettavassa menettelyssä, jossa konsernin emoyhtiön pörssistä hankkimia omia osakkeita oli tarjottu konsernin kaikkien työntekijöiden merkittäviksi alennettuun hintaan.

Kun otettiin huomioon tuloverolain 66 §:n 1 momentin säännöksen sanamuoto, keskusverolautakunta katsoi, että A:n saama etu oli kyseisen säännöksen nojalla veronalaista siltä osin kuin osakkeen hinnasta saatu alennus oli enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä hinnasta. Sillä, miten A:n merkitsemät osakkeet olivat aiemmassa vaiheessa tulleet B ASA:n haltuun, ei ollut merkitystä asiassa.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Tuloverolaki 66 § 1 mom.

KHO 24.2.2021 T H491 vuosikirja (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2020