KVL:2019/62

Antopäivä
19.12.2019
Diaarinumero
VH/2113/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Menon jaksottaminen, Osakkeiden hankintameno, Yrityskauppavakuutus

Hakemusasiakirjojen mukaan A Oy oli sopinut B Oy:n osakekannan ostamisesta. A Oy oli tähän yrityskauppaan liittyen ottanut niin sanotun Warranty & Indemnity -vakuutuksen, joka koski yrityskaupan kauppakirjassa B Oy:n osakkeiden myyjien antamia vakuutuksia ja erityisiä vastuita.

Keskusverolautakunta totesi, että osakkeiden hankintamenoon luetaan kaikki osakkeiden hankintaan läheisesti liittyvät menot. Sellaisia menoja, jotka eivät ole kohdistettavissa osakkeiden hankintaan, ei lueta niiden hankintahintaan. Hakemusasiakirjoissa kuvattu Warranty & Indemnity -vakuutus oli otettu osakkeiden hankinnan johdosta siltä varalta, että myyjien osakkeiden kauppakirjassa antamat vakuutukset eivät pitäisi paikkaansa ja ostaja olisi oikeutettu osakkeiden hinnanalennukseen. Vakuutus oli vakuutussopimuksen mukaan tullut voimaan samana päivänä, kuin osakkeiden kauppakirja oli allekirjoitettu. Hakemusasiakirjoista selvisi myös, että Warranty & Indemnity -vakuutusta oli käsitelty osana osakkeiden kauppakirjaa.

Keskusverolautakunta katsoi, että vakuutuksesta johtuva vakuutusmaksu oli sillä tavoin läheisesti osakkeiden hankintaan liittyvä meno, että se tuli lukea verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakkeiden hankintamenoon. Näin ollen hakija ei voinut vähentää hakemuksessa tarkoitettua vakuutusmaksua verotuksessaan vuosikuluna.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 14 § 1 mom.

Ään. 6-2

KHO 22.12.2020 T 4398 vuosikirja (ei muutosta)