KVL:2019/40

Antopäivä
6.9.2019
Diaarinumero
VH/1480/02.05.04/2019
Arvonlisäverotus, Poikkeukset myynnin verollisuudesta , Rahoituspalvelu, Maksutilityspalvelu, Maksupäätepalvelu

A Oy tarjosi kauppiasasiakkaille saman sopimuksen perusteella sekä maksutilityspalveluja että maksupäätepalveluja. A Oy oli suorassa sopimussuhteessa kauppiasasiakkaiden kanssa palvelujen toteuttamiseksi. A Oy oli maksulaitoslain mukainen luvanhaltija.

Maksutilityspalvelussa A Oy vastasi kauppiasasiakkaiden maksujen kuten credit- ja debit-korttien varmennuspyyntöjen ja vastausten käsittelystä sekä välittämisestä, kirjaussanomien käsittelystä ja Payment File -tiedostojen muodostamisesta ja lähettämisestä pankkien järjestelmiin. A Oy oli vastuussa kauppiaille maksutapahtumatietojen käsittelystä sekä varojen tilittämisen aineellisesta ja oikeudellisesta toteutumisesta.

Hakemuksen mukaan maksupäätepalveluissa oli kyse maksuliikenteen teknisen toteuttamisen mahdollistavista palveluista eli maksupäätelaitteiden käyttöoikeuden luovuttamisesta sekä tähän liittyvistä tukipalveluista.

Keskusverolautakunta katsoi, että maksutilityspalvelu ja maksupäätepalvelu olivat itsenäisiä ja erillisiä palveluja. Kyseisiä palveluja voitiin myydä toisistaan riippumatta ja ne palvelivat toisistaan erillisiä tarkoituksia. Maksutilityspalvelu täytti maksuja ja tilisiirtoja koskevien liiketoimien erityisiä ja olennaisia tehtäviä arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdan ja arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ja oli siten arvonlisäverolain 41 §:n perusteella verotonta rahoituspalvelua. Merkitystä ei ollut sillä kenelle rahoituspalveluja tuotettiin. Maksupäätepalvelussa oli kyse verollisen palvelun suorittamisesta.

Ennakkoratkaisu ajalle 6.9.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 41 § ja 42 § 1 momentti 4 kohta
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta d alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) ja C-44/11, Deutsche Bank

Laivoimainen