KVL:2019/31

Antopäivä
14.8.2019
Diaarinumero
VH/1913/02.05.04/2019
Arvonlisäverotus, Kuntapalautus , Kiinteistön luovutus

A:n kaupunki hankki järjestämisvastuulleen kuuluvaa perusopetusta yksityiseltä toimijalta ja huolehti kaupungin perustehtäviin kuuluvan lukio-opetuksen järjestämisestä ja riittävästä tarjonnasta. A:n kaupunki luovutti sen omistaman, omistukseen rakennettavan tai A:n kaupungin vuokralle ottaman koulurakennuksen korvauksetta yksityiselle toimijalle perus- tai lukio-opetuksen käyttöön. Koulurakennus säilyi koko ajan A:n kaupungin yksinomaisessa hallinnassa. A:n kaupunki vastasi joko kaikista koulurakennuksen kuluista tai yksityinen toimija vastasi ainakin joltain osin koulurakennuksen juoksevista ylläpitomenoista ja käyttökustannuksista.

Hakemuksessa kuvattu perusopetuslain ja lukiolain alainen toiminta oli arvonlisäverolain 39 ja 40 §:n mukaista verotonta koulutuspalvelua, koska kyse oli yleissivistävästä koulutuksesta, jota järjestettiin lain nojalla ja jota rahoitettiin valtion varoista.

Keskusverolautakunta katsoi, että koulurakennus oli AVL 130 § 1 momentissa tarkoitetussa kuntapalautukseen oikeuttavassa käytössä. Hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa merkitystä ei ollut sillä, vastasiko A:n kaupunki kaikista koulurakennuksen kuluista tai vastasiko yksityinen toimija ainakin joltain osin koulurakennuksen juoksevista ylläpitomenoista ja käyttökustannuksista.

Ennakkoratkaisu ajalle 14.6.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 39 § 1 momentti, 40 §, 130 § 1 ja 2 momentti, 190 a §
Kuntalaki 1 § 2 momentti, 7 § 1 momentti
Laki Verohallinnosta 14 § 1 momentti
Lukiolaki 3 §
Opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 6 § ja 8 § 1 momentti
Perusopetuslaki 4 §

Lainvoimainen