KVL:2019/19

Antopäivä
9.5.2019
Diaarinumero
VH/979/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Korkovähennysrajoitusten soveltaminen, Tasevertailu, Sijoituskiinteistöjen arvostaminen

Hakemuksen mukaan B Oy toimi B-konsernin emoyhtiönä ja omisti Kiinteistö Oy A:n koko osakekannan. Sekä B Oy:n laatiman konsernitilinpäätöksen tase että Kiinteistö Oy A:n tilinpäätöksen tase laadittiin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. B Oy:n laatiman konsernitilinpäätöksen taseessa sijoituskiinteistöt oli arvostettu käypään arvoon kirjanpitolain 5 luvun 2 b §:n mukaisesti. Kiinteistö Oy A:n taseessa kiinteistöt oli arvostettu kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n mukaisesti hankintamenoon.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa konsernitase oli laadittu EVL 18 b §:n 5 momentin tarkoittamalla tavalla osin eri säännöstöä käyttäen kuin Kiinteistö Oy A:n tase. Jos Kiinteistö Oy A arvosti tasevertailua varten laadittavassa taseessaan kiinteistöt kirjanpitolain 5 luvun 2 b §:n mukaisesti käypään arvoon, oli tase laadittu EVL 18 b §:n 5 momentin mukaisesti samaa säännöstöä käyttäen kuin konsernitase.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 b § 1 ja 5 mom.

Lainvoimainen