KVL:2019/22

Antopäivä
14.6.2019
Diaarinumero
VH/3182/02.05.04/2018
Arvonlisävero, Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, Majoituspalvelu, Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu

A Oy omisti sairaalarakennuksen. A Oy:n tytäryhtiö B Oy harjoitti sairaalarakennuksessa arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa. A Oy luovutti vuodeosastopaikkoja B Oy:n potilaille. Potilaat saattoivat yöpyä vuodeosastolla sekä ennen toimenpidettä että toimenpiteen jälkeen. A Oy ja B Oy laskuttivat kumpikin potilaita suorittamistaan palveluista erikseen. A Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista toimilupaa eikä A Oy:n palveluksessa ollut terveydenhuollon ammattihenkilöitä. A Oy ei myynyt terveyden- ja sairaanhoitopalveluita.

A Oy:n suorittama palvelu muodostui kalustetun majoitustilan tarjoamisesta sekä tähän liittyvistä lisäpalveluista kuten liinavaatehuollosta. Palvelussa oli kyse hotellitoimintaan verrattavassa majoitustoiminnassa tapahtuvasta huoneiden käyttöoikeuden luovuttamisesta. Vaikka palvelu liittyikin B Oy:n harjoittamaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen suorittamiseen, edellyttää arvonlisäverotuksen neutraalisuuden vaatimus, että palvelua kohdellaan arvonlisäverotuksessa samalla tavalla muiden majoituspalvelujen kanssa. Vuodeosastopaikkojen luovuttamista oli siten pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun majoituspalvelun suorittamisena, johon sovelletaan arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista 10 prosentin arvonlisäverokantaa.

Ennakkoratkaisu ajalle 14.6.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 27 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 3 kohta, 85 a § 1 momentti 2 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 98 artikla 2 kohta, 135 artikla 1 kohta 1 alakohta, 135 artikla 2 kohta a alakohta
Arvonlisäverodirektiivi III 12 kohta

(ei lainvoimainen)

Valitettu