KVL:2019/14

Antopäivä
26.4.2019
Diaarinumero
VH/515/02.05.04/2019
Arvonlisävero, Pysäköintitoiminta, Alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten, Osakeomistuksen tuottama oikeus nimettyyn ja nimeämättömään pysäköintipaikkaan, Kulkuneuvo, Vähennysoikeus

A Oy rakensi kustannuksellaan pysäköintilaitoksen yksinomaiseen omistukseensa.

A Oy:n osakkeet jakautuivat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake oikeutti kulkuneuvon pysäköintiin pysäköintilaitoksessa kuukausittaista pysäköintimaksua vastaan nimetyllä pysäköintipaikalla. Jokainen B-sarjan osake oikeutti yhden kulkuneuvon pysäköintiin pysäköintilaitoksessa kuukausittaista pysäköintimaksua vastaan yhdelle mille tahansa kulloinkin vapaana olevalle nimeämättömälle pysäköintipaikalle. Osakaspysäköinnin lisäksi yhtiö harjoitti pysäköintilaitoksessa myös lyhytaikaista asiakaspysäköintiä.

Koska A Oy ei vuokrannut asuin- tai liiketiloja, eikä yhtiöllä ollut kaavamääräysten, rakennusluvan tai muunkaan syyn perusteella velvollisuutta luovuttaa pysäköintioikeuksia alueen asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden asukkaille tai käyttäjille, pysäköintipaikkojen vuokrauksella ei ollut läheistä liityntää verosta vapautettuun asuin- tai liikehuoneistojen vuokraukseen. Merkitystä ei ollut sillä tapahtuiko pysäköinti nimetylle vai nimeämättömälle pysäköintipaikalle. Näin ollen A Oy:n harjoittamaa hakemuksessa kuvattua toimintaa oli pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna alueiden vuokrauksena kulkuneuvojen paikoitusta varten A- ja B-sarjan osakkeiden perusteella tapahtuvan osakaspysäköinnin sekä asiakaspysäköinnin osalta.

A Oy:n toiminnan arvonlisäverokäsittelyn kannalta ei ollut merkitystä sillä onko pysäköitävä kulkuneuvo auto vai esimerkiksi moottoripyörä, skootteri, sähköpyörä tai polkupyörä.

Osaan pysäköintipaikoista varattiin kulkuneuvojen lataukseen soveltuva tekniikka. A Oy veloitti sähkön latauksesta paikan käyttäjää. Sähkön luovuttaminen liittyi näin ollen hakijan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Siten sähkön veloittaminen pysäköintipaikan käyttäjältä oli arvonlisäverolain mukaista verollista tavaran myyntiä.

A Oy:llä oli oikeus arvonlisäverolain 102 §:n nojalla vähentää rakentamiskustannusten, sähkön ja muiden hakemuksessa kuvattua toimintaa varten tekemiensä hankintojen sisältämät arvonlisäverot kokonaisuudessaan.

Ennakkoratkaisu ajalle 26.4.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 29 § 1 mom 5 kohta ja 102 § 1 mom 1 kohta ja 2 mom
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta b alakohta, 168 artikla a alakohta
KHO:2016:38
KHO:2018:108
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-173/88, Henriksen ja C-428/02, Marselisborg

KHO 6.7.2020 T 2984 (ei muutosta)