KVL:2019/4

Antopäivä
1.2.2019
Diaarinumero
VH/2399/02.05.04/2018
Elinkeinotulon verotus, Osakevaihto, Vastike

Hakemuksen mukaan A Oy oli hankkinut hakijoiden omistamat ruotsalaisen B AB:n osakkeet, jotka käsittivät 9,5 prosenttia B AB:n osakekannasta, A Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita vastaan.

Hakijat olivat luovuttaneet B AB:n osakkeensa osana järjestelyä, jossa koko B AB:n osakekanta oli vaihtanut omistajaa pääosin muina varoina kuin osakkeina annettua vastiketta vastaan. B AB:n osakkeiden luovutuksesta oli sovittu kaikkien osapuolten välillä samassa luovutuskirjassa. B AB:n osake-enemmistön hankkinut A Oy ei ollut ennen kyseessä olevaa järjestelyä omistanut osaakaan B AB:n osakekannasta.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattua B AB:n osakkeiden luovutusta ei tullut pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ssä tarkoitettuna osakevaihtona hakijoiden verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2018.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 f §

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO 11.6.2020 T 2534 vuosikirja (ei muutosta)