KVL:2019/3

Antopäivä
24.1.2019
Diaarinumero
VH/2394/02.05.04/2018
Arvonlisävero, Vakuutuspalvelu, Liittymisperiaate

A Oy otti vakuutusyhtiöltä vakuutuksen, johon liitettiin useita ajoneuvoja. A Oy veloitti ajoneuvon omistajilta tai haltijoilta korvauksen ajoneuvon vakuuttamisen kustannuksista. Asiakkaan ajotapa vaikutti korvauksen suuruuteen. Ajoneuvon omistajalta tai haltijalta veloitettu korvaus sisälsi vakuutusmaksut, kulut ajotapaseurannasta, laskutuskustannukset, kulut vakuutuksen markkinoinnista ja muut jakelukulut sekä A Oy:n katteen.

A Oy:n ajoneuvon omistajalta tai haltijalta veloittama korvaus oli vastiketta ajoneuvon vakuuttamisesta. A Oy:n veloitukseen lisäämät erät olivat veloitetun vakuutusmaksun lisäsuoritteita. A Oy:n ajoneuvon omistajalta tai haltijalta veloittamaa korvausta oli siten pidettävä kokonaisuudessaan vastikkeena arvonlisäverolain 44 §:ssä tarkoitetun arvonlisäverottoman vakuutuspalvelun myynnistä.

Ennakkoratkaisu ajalle 24.1.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 44 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta a alakohta

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä

Lainvoimainen