KVL:2018/41

Antopäivä
27.9.2018
Diaarinumero
A39/8210/2018
Arvonlisävero, Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut, Liittymisperiaate

A Oy suoritti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 2016:137 tarkoitettuihin arvonlisäverottomiin osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantoihin liittyen verotuksellisia ja juridisia palveluja, asiakirjojen laadintaan liittyviä palveluja sekä due diligence-palveluja. Palveluista voitiin sopia osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantojen yhteydessä, mutta niistä voitiin sopia myös erikseen tai myöhemmin. Kyse oli palveluista, jotka voitiin ostaa osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiannon suorittavalta taholta, mutta ne voitiin ostaa myös muulta taholta.

Osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantoihin liittyvät verotukselliset ja juridiset palvelut, asiakirjojen laadintaan liittyvät palvelut ja due diligence-palvelut eivät liittyneet kiinteästi osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantojen pääsuoritteena pidettävään arvopapereiden välittämiseen. Palveluja oli siten pidettävä näistä toimeksiannoista erillisinä ja itsenäisinä palveluina, joiden arvonlisäverokohtelu määräytyi suoritetun palvelun luonteen perusteella. Erillisinä ja itsenäisinä palveluina palvelut eivät olleet AVL 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja rahoituspalveluja. Kyse oli arvonlisäverollisista palveluista.

Ennakkoratkaisu ajalle 27.9.2018-31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 42 § 1 momentti 6 kohta ja 3 momentti, 190 a §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta f alakohta
EUT asiassa C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV) ja asiassa C-5/17 (DPAS Limited)

KHO 22.11.2019 T 5586 (ei muutosta)