KVL:2018/29

Antopäivä
1.6.2018
Diaarinumero
20/8210/2018
Henkilökohtaisten tulon verotus, Työsuhdeoptio, Warrantti

Vuonna 2015 tapahtuneen B-yhtiön pörssilistautumisen yhteydessä hakijalta ja tietyiltä muilta konsernin johtoon kuuluneilta henkilöiltä oli edellytetty sijoitusta yhtiön omaan pääomaan. Hakemuksen mukaan avainhenkilöiden omistusta oli haluttu lisätä työntekijöiden sitouttamisen ohella siitä syystä, että markkinoille oli haluttu antaa viesti yhtiön avainhenkilöiden omista sijoituksista yhtiöön. Tämän seurauksena hakija oli hankkinut B-yhtiöltä hakemuksessa selvitetyllä tavoin laskettuun hankintahetken käypää arvoa vastaavan hintaan warrantteja. Kyseiset warrantit oikeuttivat erääntyessään vuonna 2017 merkitsemään B-yhtiön osakkeita merkintähintaan, joka vastasi 120 prosenttia B-yhtiön osakkeen listautumishetken arvosta.

Keskusverolautakunta totesi, että hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella mahdollisuus sijoittaa kyseisiin B-yhtiön warrantteihin oli rajattu ainoastaan yhtiön tiettyihin avainhenkilöihin. Tämä huomioon ottaen keskusverolautakunta katsoi, että hakijan warranttien perusteella verovuonna 2017 tekemässä B-yhtiön osakkeiden merkinnässä oli kyse tuloverolain 66 §:n 3 momentissa tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan. Ennakkoratkaisu vuodelle 2017.

Tuloverolaki 66 § 3 mom.

KHO 7.5.2020 T 2014 (ei muutosta)