Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

KVL:2018/12

Antopäivä
2.3.2018
Diaarinumero
A106/8210/2017
Arvonlisävero, Suoritettava vero, Verokanta, Liikuntapalvelu

Asiassa oli kysymys uimakouluun, vauvauintiin ja kuntosalin starttikurssiin sovellettavasta verokannasta.

Ratkaistaessa sitä, onko myytävässä palvelussa kyse liikunnan mahdollistavasta palvelusta vai opetuksesta, huomioon on otettava harjoitettavan liikuntalajin tai liikuntamuodon sisältö ja olosuhteet, joissa palvelu suoritetaan. Arvioinnissa huomioidaan myytävään palveluun sisältyvän opetuksen ja ohjauksen määrä, laatu ja merkitys ostajalle. Toisin sanoen, asiassa oli ratkaistava se, voitiinko hakemuksessa kuvatut palvelut katsoa ensisijaisesti palveluiksi, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakija voi soveltaa alennettua 10 % verokantaa vauvauintiin. Vauvauinnin pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena ei ollut osallistujan uimataidon kehittyminen eikä mahdollinen ohjaus ja opastus kohdistunut vauvaan osallistujana. Vauvauinnin tarkoituksena oli järjestää puitteet, joissa vauvalle mahdollistettiin liikunta turvallisissa ja miellyttävissä olosuhteissa.

Kuntosalin starttikurssien osalta keskusverolautakunta katsoi, että kun myytävä palvelu ei sisältänyt vähäistä suuremmassa määrin liikuntaan liittyvää henkistä valmennusta ja motivointia, kyse oli AVL 85 a § 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta liikunnan mahdollistamisesta, johon soveltui 10 % verokanta.

Hakijan myymät uimakoulut olivat luonteeltaan opettavia keskittyen osallistujien mahdollisuuksiin oppia uintiliikunnan vaatimat tekniset valmiudet. Opetuksen ja opastuksen määrä oli vähäistä suurempaa ja asiakkaiden kannalta opetuksella oli oleellinen merkitys. Uinti on tyypillisesti itsenäisesti suoritettava liikuntamuoto. Keskusverolautakunta katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetut uimakoulut eivät ole sellaisia AVL 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluita, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Uimakouluihin oli sovellettava AVL 84 §:n mukaan yleistä 24 % verokantaa.

Ennakkoratkaisu ajalle 2.3.2018–31.12.2019
Arvonlisäverolaki 1, 84 §, 85 a §, 190 a §

Äänestys uimakouluun sovellettavan verokannan osalta 6-2 ja vauvauintiin sovellettavan verokannan osalta 5+2-1

KHO 21.2.2019 T 682 lyhyt ratkaisuseloste (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2018